Avgående Lions President Ingemar Birgersson överlämnar presidentmärket till Sven Bernslandt.

Augustimörkret börjar sänka sig över vårt samhälle och även på andra platser.

Föreningsverksamheterna börjar dra igång och så även i Lions Club Vinslöv. Till att börja med är klubbmedlemmarna aktiva under Vinslövsdagen, lördagen den 1:a september. Vi har hand om hoppborgen för barn i Badhusparken och hjälper även till att transportera de med hjälpbehov från Sjögläntan till festligheterna. Sedan kommer det en fortsättning på bakluckeloppis och som vanligt håller vi till på Skandiforms asfaltsplatta. Välkomna dit den 29 september och 27 oktober med allt ni har att sälja. Information och bokning av plats på 070 560 87 26. Ytterligare en Nattmacka på Hedbergshuset är på gång så håll utkik efter detta!

BK Ores duktiga ledare Albin Jönsson, Musik och Kulturskolans elever från Vinslöv Emma Backman och Linnea Bjerre med Lions President Ingemar Birgersson vid stipendieutdelning på Västergårda på Nationaldagen.

Förra verksamhetsåret, juli 2017 till och med juni 2018, var ni i Vinslöv fantastisk givmilda. Lions klubb har delat ut 82 312 kronor till hjälpbehövande, som stipendier och som stöd till flera projekt. Här exempel på vad som varit lokala bidrag: Elever vid Vinslövs skolor i ekonomiskt svaga familjer, Väntjänsten, Frida kvinnojour, hjärtstartare till förening, underhållning vid våra äldreboenden, stipendier till föreningsledare och till duktiga ungdomar i Vinslövs skolor med mera. Totalt 46 800 kronor. Nationellt har vi bidragit till Lions Forskningsfond Skåne, till hundar i samhällets tjänst, funktionshindrade med mera och här är summan 14 960 kronor. Internationellt har vi bidragit med resurser till Lions Club internationella katastrofberedskap, till att förbättra syn hos människor i utvecklingsländer och till vatten i byar i Tanzania med 20 552 kronor.

Och allt detta tack vare er i Vinslöv med omnejd! Ett stort tack.

Nu går vi in i ett nytt verksamhetsår och med en ny president vid rodret, nämligen Sven Bernslandt, och med stora förhoppningar att klubben skall kunna göra ännu mer för människor i behov av hjälp både lokalt, nationellt och internationellt. Detta kan vi åstadkomma tillsammans med er! Kom ihåg att varje krona går till angivet ändamål!

Gå gärna in på Lions Forskningsfond Skånes hemsida och se vad denna fond åstadkommer gällande patientnära forskning i vårt län Skåne: www.lffs.se

Text & Bild: Kenneth Johansson

Föregående artikelBoulespel hos PRO Norje – en populär aktivitet
Nästa artikelGun och Ellen har en bok ihop