Erik Gustavsson

Vinslöv
Ingen bransch är så konservativ som byggbranschen, man gör som man alltid gjort medan byggkostnaderna skenar.
Nu vill E G Bygg AB uppmana till ett paradigmskifte. För att förse Sveriges invånare med bostäder de har råd med behöver totala byggkostnaderna sänkas, och det kvickt.
Tillverkningsindustrin driver konkurrensen på marknaden framåt genom att – jämte utvecklingen till smartare teknologi – effektivisera processer och anpassa utbudet för att möta de nya kundbehoven. För bygg- och fastighetsbranschen ser det annorlunda ut. Där styr bolagen själva utvecklingen utefter egen auktoritet.
– Kunden får betala den hyra som fastighetsbolagen bestämmer. Kommunen spär sedan på med dyr mark och höga avgifter som ytterligare höjer slutkostnaden. I en idealvärld hjälps alla åt, säger Erik Gustavsson, VD på E G Bygg. Istället har vi en bransch där alla enbart drivs av vinstintresse; kommuner, byggbolag och inte minst fastighetsägarna själva. Varför märks inte de fina byggkoncepten på hyresnivåerna? För att fastighetsbolagen måste tjäna så mycket pengar som möjligt, så aktieägarna får se sitt kapital växa. Vem lyssnar på den lilla hyresgästen som betalar alltihop med surt förvärvade och skattade pengar? Det behövs mer innovation från såväl kommun som byggbolag för att vi ska lyckas erbjuda nya lägenheter till ett pris som vanliga inkomsttagare har råd att bo i.
E G Bygg är ett byggbolag om 25 anställda som specialiserar sig på hyresbostäder. Sedan 2012 bygger de egenproducerade hus med betongelement som tillverkas i den egna fabriken. Betongelementen är en idé som de tillsammans med arkitekt Yngve Lörup utvecklat själva, och tagit patent på i Sverige.
– Isoleringen i golv, väggar och tak skiljer helt invändiga ytor från utsidans betongstomme, vilket gör att man slipper köldbryggor. Husen får en låg energiförbrukning och hyrorna minskar.
U-värdet i golv är 0,11 watt per kvadratmeter, i väggar 0,08 W/kvm och i tak 0,06 W/kvm och får, tillsammans med passivfönster och dörrar, ett totalvärde på 0,13 – 0,15 W/kvm för hela huset. Vi hamnar alltså långt under Boverkets krav på 0,40.
E G Byggs byggkonstruktion skiljer sig mycket från andra i branschen.
– Med hårt arbete och en bra idé har vi med stor framgång lyckats skapa en genuin produkt som faktiskt gör skillnad! Det viktigaste för oss var aldrig att tjäna pengar, utan att visa att det här var möjligt.
Genom E G Bygg blir idag hyran per kvadratmeter och år – inklusive värme, varmvatten och bred-band – runt 1550 kronor.
Nu startar nästa projekt som omfattar 45 lägenheter till det egna fastighetsbolaget. Som entreprenör vill Erik inspirera andra bolag och visa att det går att utföra kvalitetsbyggen utan att byggkostnaderna skjuter i höjden.
– Att få chansen att realisera min idé drev mig till att utveckla byggprocessen till vad den är idag. Vi kan alla göra skillnad.
För kontakt, erik@egbygg.se, 070-33 55 100.

Text & Foto: Patrik Lundin

Föregående artikelAndra generationens Kyl-Värmetekniker
Nästa artikelEn musiklärare med stort musikintresse