Preliminära utgivningsdatum 2022: 

Månad Manusstopp Utgivning   

Januari 20 januari 29 januari 

Februari 12 februari 26 februari 

Mars  11 mars 19 mars        

April 16 april 24 april 

Maj 13 maj 21 maj        

Juni 14 juni 18 juni 

Juli 1 juli 9 juli 

Augusti 19 augusti 27 augusti    

September 16 september 24 september 

Oktober 14 oktober 22 oktober 

November 11 november 19 november      

December 2 december 10 december