Vinslöv
I mitten av 1990-talet väcktes tanken i Nätverksgruppen att försöka ge lite information till nyinflyttade.

Det resulterade först i ett litet vikt A4 blad med telefonnummer som kunde vara bra att känna till. Detta delades ut vid träffar som anordnades till nyinflyttade.
Så småningom växte behovet av att utöka informationen och 2004 kom Lokalboken ut i sin nuvarande form. Den har blivit mycket uppskattad av samhällsinvånarna. I boken kan man hitta viktiga telefon-nummer till föreningar, organisationer och det finns även möjlighet för butiker och företag att annonsera i boken.

I boken finns också kort information av vad Nätverksgruppen gör och vad som händer i Vinslövs Föreningsallians. De senaste åren har den i månadsskiftet maj-juni delats ut till samtliga invånare i Vinslövs tätort, men också i kringliggande byar. Skulle man inte få den i sin brevlåda finns den att hämta på Biblioteket i Vinslöv eller i Väntjänstens lokal som ligger vid torget.

Flyttar man in i samhället under hösten eller kommande vår, får man ett besök av någon i Nätverks-gruppen som kommer med Lokalboken och hälsar välkommen till samhället.

Det är glädjande att det som började med ett litet kopierat blad, nu har växt och blivit en uppskattad bok med både telefonnummer och karta över samhället, som är lätt att ha till hands i hemmet.

Snart går startskottet för upplaga 2018-2019! Hoppas du kommer att glädjas åt den!

Text: Britt-Marie Kaldéus-G:son
Bild: Litografen i Vinslöv AB

Föregående artikelFöreningen som erbjuder en bit mark
Nästa artikelMatöppet expanderar med post och spelbutik