Jenny, Therese och Anna.

Vinslöv
Välkommen till oss på Frö & Freja hälsar pedagogerna Anna, Jenny och Therese. Tillsammans med förskolorna Bergmanska och Mio utgör vi förskoleområde 6, Vinslöv.

Vi startade vårt arbete för 20 år sedan, då på Bergmanska förskolan. Idag är vi tre förskolor som bedriver en verksamhet inspirerad av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Norra Italien, under ledning av förskolechef Josephine Hagberg och pedagogista Susanne Månsson. Reggio Emilias liksom vår utgångspunkt är att barn är oerhört kompetenta och redan under sin tid hos oss på förskolorna är forskare, på jakt efter mening berättar Therese. Vi har en gemensam organisation som bygger på en stark tro på människans möjligheter. Tillsammans arbetar vi mot samma mål på våra förskolor. Vi har djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark och inneboende drivkraft att utforska världen fortsätter Anna. Tillsammans har pedagogerna på förskolorna Bergmanska, Frö & Freja och Mio enats om följande värdeord: VÄLKOMNANDE- TILLIT- DELAKTIGHET- GLÄDJE vilket dem är väldigt stolta över.

När Hässleholms kommun valde att satsa på att fördjupa det relationistiska förhållningssättet på alla kommunala förskolor blev det tydligt för oss att det passade väldigt bra in i Reggio Emilias filosofi och vårt sätt att se på vår roll och barnens rättigheter på våra förskolor berättar Jenny och forsätter berätta tillsammans med Anna och Therese.

Vårt arbete utgår ifrån barnens frågor och funderingar vilket lägger grunden för vårt arbete på förskolorna. Det är en utmaning att lyssna till vad barnen verkligen funderar över och kräver att vi alltid är lyhörda och engagerade. Det kräver pedagoger som brinner för demokrati och delaktiga barn. För att kunna följa barnens frågor och funderingar använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Det ger oss möjlighet att synliggöra vad barnen utforskar. Det kräver att vi pedagoger är väl medvetna om vår egen betydelse av vad barnen får för möjligheter till att utforska och lära. Vår uppgift blir att ge barnen nya erfarenheter och nya intryck för att kunna utvecklas och lära tillsammans. Vi tror även att barn lär sig på olika sätt och anser därför att det är viktigt att låta barnen få undersöka och använda sig av många olika uttryckssätt, med alla sina sinnen- sina hundra språk. Pedagogisk dokumentation blir ett förhållningssätt som kräver att pedagogerna observerar, dokumenterar, formulerar frågor, tolkar, analyserar, reflekterar och låter det inspirera och utvecklas till nya frågor och utmaningar. Arbetet pågår i samspel med barnen och barnen är med och reflekterar över sitt eget och gruppen lärande. Vårt sätt att arbeta bygger på ett relationistiskt förhållningssätt.

Projektinriktat arbetsätt

På våra förskolor arbetar vi med projekt. Det utgår från vad vi ser att barnen intresserar sig för. Just nu är vårt gemensamma projekt på våra förskolor ”Barnen för naturen, naturen för barnen” som är ett långsiktigt arbete utifrån hållbar utveckling och hållbar framtid. Vi ser det som ett oerhört viktigt arbete. Vi i förskolan, precis som i övriga världen behöver arbeta aktivt för att skapa en bättre värld. Vi har faktiskt framtidens världsmedborgare och forskare på våra förskolor och behöver ge dem egenskaper och upplevelser som bidrar till att de vill utveckla och utvecklas till en hållbar framtid. Vi som är vuxna i dag vet bara att vi behöver göra på nya sätt, att det vi gjort hittills inte är bra för vår jord, men vi har inte lösningarna idag, det hoppas vi att barnen kanske kan komma med om vi ger dem rätt redskap och en känsla av hopp och framtidstro och självförtroendet att lita på sin egen förmåga och på att vi tillsammans kan göra underverk.

Vi pedagoger har en oerhörd viktig funktion och roll i detta. Vi är viktiga förebilder och har ett stort ansvar i att inspirera och engagera barnen genom att viktiggöra deras tankar och ta barnen på allvar. Vi leder både barnen och oss själva mot nya tankar och insikter.

Om vi lyckas få barnen att tro på sig själva och sin egen förmåga att göra skillnad i världen, på riktigt, tillsammans med andra genom att ta tillvara på varandras olikheter och styrkor, är vi övertygade om att dagens barn kan göra skillnad i och för världen.

Precis som vi tror att barnen lär sig genom erfarenheter och att få uppleva saker med hela kroppen, hoppas vi att vi som arbetar på våra förskolor ska få möjlighet att besöka och uppleva de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, en studieresa vi hoppas komma iväg på i maj 2018. För att finansiera denna resa har vi delvis fått EU-bidrag. Vi tar även emot studiebesök, från andra förskolor i Sverige som intresserat sig för vårt arbete här i Vinslöv, dessa intäkter hjälper oss även att finansiera vår resa. Men än har vi en bit kvar för att komma hela vägen till Italien.

Anna Westman flyttade i april från Stockholm för att börja arbeta på förskolan Frö & Freja, Annas sambo är från början från Knislinge och de hade under flera år pratat om att flytta till Skåne. Eftersom Anna tidigare arbetat på förskolor med en tydlig Reggio Emilia filosofi trodde hon inte att det skulle finnas någon förskola utanför storstäderna som skulle motsvara de förskolor hon tidigare arbetat på. När hon såg annonsen att område 6 sökte legitimerade förskollärare sökte hon snabbt jobbet, och fick det. Det är vi väldigt glada för tillägger Jenny och Therese.

Jenny Svensson & Therese Hansson, legitimerade förskollärare har arbetat på Frö & Freja sedan start 2008 då förskolan byggdes, de liksom andra pedagoger på Frö & Freja har fått vara med i planeringen av förskolans utformning.

Välkomna till våra förskolor på studiebesök ni också. Ni kan läsa mer om oss och vårt arbete på:
http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/forskolor/forskolan-fro-och-freja.html
http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/forskolor/bergmanska-forskolan.html
http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/forskolor/forskolan-mio.html

Text & Bild: Magnus Kajrup

Föregående artikelVi pendlar med glädje till Vinslöv
Nästa artikelMätning av granen på torget för 20:e året