Den gamla UnoX tomten ute vid Lommarpskorset

Under ett år drev Leader LAG PH ett projekt man kallade Mer attraktiva orter i Hässleholms Kommun som syftade till att kommunens stationsorter skulle samverka och diskutera byutveckling och för att arbetsgrupperna skulle ta fram byutvecklingsplaner för de respektive orterna.
Ett annat av målen med projektet var att arbetsgrupperna på de olika orterna skulle påbörja vissa insatser som man valde ur sin byutvecklingsplan.
Arbetsgruppen i Vinslöv kontaktade då Företagarna i Vinslöv då man behövde en huvudman för en ny projektansökan.
Företagarna i Vinslöv ställde sig bakom en ansökan och utsåg Thomas Haraldsson till projektledare och en ansökan om projektstöd från Leader skickades in, en ansökan som har prioriterats av den lokala Leaderstyrelsen men som väntar på formellt beslut från Jordbruksverket.
Projektet Attraktiva orter avser att, med hjälp av insamlade önskemål och uppgifter från invånarna på orten, utveckla fyra mötesplatser på orten.
Man vill, med hjälp av Hanna Bergström på Landskapsingenjören i Sverige AB, ta fram arkitektritade förslag på hur býborna skulle vilja utveckla Torget, Centralparken och Badhusparken.
Länge har det från ortsborna framförts önskemål om ett mer levande torg, en förskönad centralpark och att göra om Badhusparken till en familjepark med möjligheter till lek och aktiviteter. Tankar och idéer som nu skall visualiseras!
Den fjärde mötesplatsen man vill arbeta med är idag egentligen en stor ganska outnyttjad tomt, nämligen den gamla UnoX tomten ute vid Lommarpskorset.
Här ser man möjligheten att utveckla tomten till en attraktiv rastplats/ställplats där man får möjlighet att marknadsföra Vinslöv genom informationstavlor kring ortens utbud så att passerande kanske väljer att stanna till några timmar eller kanske dagar på orten.
Fyra förslag kommer att tas fram utifrån tidigare insamlade uppgifter och utifrån den information arbetsgruppen samlat in under Leader LAG PHs projekt, dessa kommer sedan att ”ställas ut” så att byborna kan lämna synpunkter på dem innan slutgiltiga ritningar tas fram.
Dessa ritningar skall sedan användas som underlag för dialog med myndigheter, andra potentiella finansiärer och intressenter som skulle kunna bidra till att de visuella förslagen blir förverkligade.
Vissa saker hoppas man kunna påbörja och genomföra ganska snart efter att ritningarna är klara, andra mer omfattande projekt kommer att ta lite längre tid. Målet är dock att föra utvecklingen framåt, att visa upp det fina Vinslöv redan erbjuder och att utveckla det som kan bli bättre!
Du som bor i Vinslöv (med omnejd) och som har idéer kring hur någon av de fyra platserna skulle kunna utvecklas får gärna lämna dem till arbetsgruppen. Du kan maila dem till: forslag@vinslov.info

 

Text & Foto: Jeanette Junge

Föregående artikelVinslövs HK möter pandemin med mycket framtidshopp
Nästa artikelTeatersmedjan gör radiojulkalender i år