Nu är det klippt av Sten Nordin, landshövding och Sara Rudolfsson, kommunalråd.

Daniel Ottosson, teknisk samordnare för offentlig miljö talade om den nya vandringsleden.

En ny skötselplan antogs i dec 2018 med syfte att utveckla naturskogen och friluftslivet i naturreservatet. Detta innebär bl.a mer ädellövskog och tall, samt ökat fokus på vandringsleder, cykelleder m.m av hög kvalitet.

Den 11 maj blir det äventyr vid Halen så det ser vi fram emot, sa Daniel Ottosson och lämnade över ordet till Sara Rudolfsson, kommunalråd.

”Här befinner vi oss i hjärtat av Sveriges sydligaste vildmark”, som kan användas av alla.
Naturvårdsverket utser årets friluftskommun varje år och i år är Olofström med bland de 8 nominerade.

Jenny Hertzman från länsstyrelsen talade om hur de sprider kunskap om allemansrätten och talar om psykisk och fysisk hälsa.

Sten Nordin, landshövding och chef för länsstyrelsen i Blekinge, framhöll hur viktig tillgängligheten är och jämförde med hur pådrivande Olofströms kommun var redan 1972 för att få en tätortsnära natur. Det finns ett stort engagemang hos alla inblandade i detta projekt och här kan Olofström vara en förebild hur vi kan samarbeta.

Lite kort ur föredraget av Ivar Björegren:
Prosten i Jämshög var bekymrad för skogarnas tillstånd 1845 och blivande Karl den XV påbjöd att hus skulle byggas i sten. 1860 dikade man och sänkte nivån på sjöar och kärr med Halen som undantag som höjdes 1 m. Förr i världen hade man kunskaper om svedjebruk och hur viktigt det är att det finns kvar förmultnade träd för skalbaggarna och hackspettarna som äter dem. Det var en markbrand här 1994-95 och spår av förkolnade rester syns på glasbjörkar bl.a. Här finns natur, sociala och virkesvärden som är ovärderliga avslutar Ivar.

Text & Foto: Karin Mattsson-Coll

Föregående artikelMysigaste stället i Blekinge?
Nästa artikelSvalkande nyheter – Holje Glass