Vinslövsalliansen är en sammanslutning av föreningar och organisationer i Vinslöv, Hässleholms Kommun.
Vinslövsalliansen skall företräda föreningarna i gemensamma frågor i förhållande till kommunen, myndigheter eller organisationer.
Vinslövsalliansen skall arbeta för ett djupare samarbete mellan de olika föreningarna i Vinslöv för att nå en bredare kompetens och utveckling av både ledare och utövare.
Vinslövsalliansen ansvarar för fördelning av kommunens tätortsbidrag.
Bidraget skall användas till stöd för arrangemang och aktiviteter som har till syfte att stärka ortens roll som möte- och handelsplats.

Kontaktperson: Robin Gustavsson.
Tel: 044-818 19 – 0733-90 93 01

Föregående artikelNätverksgruppen i Vinslöv
Nästa artikelRöda Korset i Vinslöv ser nya möjligheter