Nätverksgruppen i Vinslöv startades 1993 i syfte att förbättra folkhälsoarbetet i den delen av kommunen. Det är en fristående grupp som inte är parti-politiskt bunden. Nätverksgruppens ledamöter bor eller arbetar i Vinslöv. I gruppen finns representanter inom vården, barnomsorg-skola, pensionärs-organisationer, äldreomsorg, idrottsföreningar, polis samt kyrkorna i
Vinslöv.
´´Samhälle i harmoni´´
Det är Nätverksgruppen i Vinslövs motto och det försöker de verka för genom att:
– Bättre ta till vara på varandras kunskaper och resurser för att skapa bra miljöer på arbetet, fritiden, i hem och skola.
– Skapa ett positivare samhälle med större ´´vi-känsla´´.
– Öka medvetenheten i hälsofrågor.
– Komma med tips och idéer om hur olika föreningar kan samarbeta i folk-hälsoarbetet.
– Försöka driva viktiga frågor för vårt samhälle såsom järnvägsförbindelser, äldreomsorg, m.m.
De arbetar med bland annat:
– Temakvällar, kvinnofrukostar, natt-macka för män, temaveckor (Etik och moral, Barn-kultur, Projekt Medmänniska – om våld, rasism och mobbing, utställningar t.ex. ´´Njut av livet-dag´´).
– Luciafirande.
– Att varje år ge ut en ny Lokalbok med aktuella telefonnummer i samhället. Alla nyinflyttade får ett personligt besök av någon i Nätverksgruppen och även den nya Lokalboken.
– Väntjänsten i Vinslövsbygden som startades i januari 2001. Det är i samverkan med Omsorgsförvaltningen och Hässleholms Kommun. Kontaktperson är Yvonne Nilsson.

Samordnare i Nätverksgruppen är
Britt-Marie Kaldeus-G:son,
Tel: 044-819 92, mobil: 070-54 15 800
E-post: kaldeusgson@hotmail.com

Föregående artikelBarnen rensar upp i naturen
Nästa artikelVinslövsalliansen