I förra artikeln problematiserade vi diagnostisering av den omtalade diagnosen ADHD/ADD. En av poängerna var att det saknas teorier bakom symtombeskrivningen.
Det finns dock generella råd som du kan dra nytta av om du har blivit diagnosticerad med ADHD/ADD eller om du känner igen dig i vissa aspekter av detta tillstånd. Dessa råd kan sammanfattas som gott självomhändertagande och är egentligen bra för alla.
Miljö: Den fysiska miljö som vi befinner oss i kan antingen harmonisera eller desorganisera sinnet. Personer med ADHD/ADD brukar säga att de fungerar bra när det är kaotiskt runt omkring dem, men faktum är att de är för känsliga för att inte bli påverkade av kaoset. Det är nedslående att försöka åstadkomma sådant som är bortom ens aktuella kapacitet, så en bättre taktik är att sätta upp mindre mål. Inget måste fixas på en gång. Bestäm dig i stället för hur länge du ska arbeta och sluta när tiden är ute.
Sömnhygien: Varför många personer med ADHD/ADD tycker om att vara uppe sent är oklart. Kanske är det lättare att fokusera då oljud och distraktorer minskar på nätterna. Kanske är det rädsla för att bli lämnad själv med sin rastlösa hjärna när ljuset släcks. Många av hjärnfunktionerna, inklusive uppmärksamhet och minne, upprätthålls samtidigt av sömnen och är beroende av den. Läs relevant litteratur eller googla på ”sömnhygien” för att få råd kring hur du kan skapa bra förutsättningar för sömnen.
Mat och motion: Individer med ADHD/ADD är inte bara känsliga för yttre stimuli utan även för sin inre miljö. När du tar hand om din kropp tar du såklart även hand om din hjärna. Regelbundna, välbalanserade måltider och motion bidrar till vakenhet, mental balans och välmående.
Natur: Naturen har harmoni och lugn som per definition saknas i hjärnan av personen med ADHD/ADD. Vi skrev i en tidigare artikel om naturens läkande kraft och dess harmoniserande inverkan på sinnet.
Kreativitet: Individer med ADHD/ADD är ofta väldigt sensitiva. För kreativitet är sensitivitet en nödvändighet. En sensitiv individ tar in mycket psykisk information från sin miljö. På ett plan har en sådan individ en djupare medvetenhet om världen. Sensitiviteten ger honom eller henne material som hennes sinne arbetar om. Identifiera dina kreativa behov och tillåt dig uttrycka dig; skapande är även viktigt i en process av meningssökande.
Meditation: Meditation/mindfullness är ett välbeforskat ”verktyg” som kommer från buddistisk tradition och som är som skapat för ett fragmenterat och ängsligt sinne. Olika typer av bön som hör till andra andliga traditioner hjälper också kultivera den medvetna ensamheten. ADHD/ADD-sinnet blir såklart snabbt väldigt uttråkad av det. Det innebär inte att man ska ge upp. Se på det som på en färdighet som behöver och kan utvecklas. Egentligen, vilken aktivitet som helst som stimulerar medveten koncentration är gynnsam för dig.
När du försöker förändra dina vanor är själva försöken det viktigaste, inte om du lyckas eller misslyckas. Lär dig att tolerera/acceptera misslyckande och utveckla en empatisk relation med dig själv, du kommer mycket längre på det viset.
Ekaterina Johansson, leg psykolog

Föregående artikelVilla Balsvik Kök & Inredning
Nästa artikelHistorien om VSFB Kristianstad – Föreningen Vi Som Förlorat Barn