Det talas om att Anders Borg svartmålat läget för den svenska ekonomin och flera prognosmakare visar på bitvis optimistisk framtidstro. Men snarare är det så att Borg är försiktig i sina uttalanden. Verkligheten har kommit ikapp de europeiska länderna och den svenska ekonomins tillväxt lär låta vänta på sig ytterligare ett tag.

Särskilt viktigt är att ta detta i beaktning i den pågående avtalsrörelsen, så att arbetsmarknadens parter kan nå beslut baserade på en korrekt nulägesbild. Många som trodde på en snabb återhämtning har fått revidera sina prognoser när den europeiska skuldkrisen fortsatt spridas.

Arbetskraftskostnaden påverkar antalet anställda i företagen och deras produktivitet. I flera länder där arbetskostnaderna varit höga arbetar man nu för att sänka dem och göra företagen mer konkurrenskraftiga, detta till och med länder som Tyskland, som redan har relativt låg arbetskraftskostnad. I Sverige däremot så består kraven från bl.a. LO att höja lönerna, vilket ytterligare skulle minska den svenska konkurrenskraften.

Svenskt Näringslivs regionala företagspanel för Skånevisar att företagen är pessimistiska. Förväntningar inför framtiden är starkt dämpade och den mest pessimistiska bilden har de vad gäller kommande anställningar. När det gäller företagens bedömning om anställningsläget om sex månader är det enbart fyra procent som tror att de kommer att ha högre antal anställningar än nu. Detta ska jämföras med läget i juni där vart fjärde företag trodde att de skulle ökat antalet anställda. Även Blekinges företagare uppger att de är högst försiktiga inför framtida investeringar och anställda.

Också kommuner och landsting bör förvänta sig tuffare tider, eftersom skatteunderlaget inte växer i den takt man planerat. Trots att SKL har reviderat ner sin prognos över utvecklingen av skatteunderlaget framöver, är man fortsatt överdrivet optimistisk i många kommuner och kommer därför att stå inför mycket arbete med att nedjustera budgetplaner.

Bland de mer positiva signaler från prognosen utmärker sig vård- och omsorgsbranschen där man har en ljusare framtidstro, liksom utbildningsbranschen. Här ligger ett stort ansvar på kommunerna som genom ett gott företagsklimat ytterligare kan stimulera företag inom välfärden.

Sophia Bengtsson, bitr regionchef Svenskt Näringsliv Karlshamn

Föregående artikelNipeda – Öppnar porten till bättre underhåll.
Nästa artikelKul för Din Personal, dina Kunder och din Familj