Bromölla
Under april samlades Bromöllas alla niondeklassare på kommunhuset för att arbeta kreativt med aktuella frågor. Vid första tillfället var det Dalaskolans nior som under två dagar fick prova på att vara företagare, arbeta fram ett väl-görenhetsprojekt eller ta sig an en lokal utmaning. Under tillfälle två och tre var det Humleskolans nior som hade samma utmaning.

Eleverna skulle i smågrupper komma överens om en affärsidé, välgörenhets-projekt eller arbeta fram en lösning på den lokala utmaningen och med hjälp av Ung Företagsamhets föreläsningar göra en affärsplan som de sedan skulle presentera för en jury. Eleverna fick under de båda dagarna lära sig om affärsidé, målgrupp, konkurrenter, marknadsföring/försäljning, budget och presentationsteknik.
De sju senaste åren har Ung Företagsamhet genomfört konceptet idéverkstad i Bromölla, men inför detta året bestämde de sig för att förnya och bredda konceptet.
– Eleverna har fått välja att utveckla en produkt eller ett företag, skapa en ny produkt eller bygga något runt ett företag, berättar Mikaela Spogardh på Ung Företagssamhet. De har också fått välja mellan att göra ett välgörenhetsprojekt eller anta utmaningen som Per-Anders Green har satt upp.
Årets utmaning är att göra något åt den höga ungdomslösheten. Utmaningen var inget eleverna visste om innan och hälften av Dalskolans 9:or har valt att göra en produkt eller företag och andra halvan har valt att anta utmaningen.
– Det är väldigt spännande att se hur det kommer bli och hittills har många kommit på väldigt kreativa idéer, säger Mikaela.Mikaela Spogardh berättar om projekten som eleverna får välja mellan.
Idéverkstaden görs för elevernas skull och för att de ska lära sig att utvecklas kreativt. Projektet avslutas med att en jury bedömer och ger konstruktiv kritik på deras arbeten. Eleverna lär sig något nytt som de kan använda sig av i egna projekt i framtiden.

Text & Bild: Veronika Brink

Föregående artikelFrasses Hamburgare i Bromölla blir Parisarens Gatukök
Nästa artikelTai Chi för hälsans skull