Untitled-1Bromöllas stora saknad har i många år varit en rastplats för alla de bilar som susar förbi på E22:an.

Man har även sett det som en stor önskan att få de förbipasserande bilarna att stanna och spendera några kronor i Bromölla. Sedan länge har yta för rastplats kombinerad med bensin och övrig versamhet som mat och informtion planerats. Nu kan man snart se projektet växa fram och en mycket positiv trend håller på att sprida sig över hela Åbylyckorna.

Flera aktörer har flaggat för fortsatta byggnationer och mark har reserverats. Själva Skåneporten som projekt är så pass långt att schaktningsarbetet är i full gång. Entreprenörerna som ska skapa ett landmärke för Bromölla är Niklas Karlsson och Markus Svensson. Man kommer att bygga i olika etapper. I etapp ett bygger de en restaurang som ska gå i femtiotalsstuk samt tillhörande motellbyggnader. Med egen carport och parkering utanför dörren ska detta vara ett bra koncept för resande som kan ha sin bil under uppsikt.

När vi träffar Niklas och Markus på den blivande Skåneporten slås vi av att det är ett mycket stort område som står till förfogande. Perfekt för lastbilar och bra parkeringar för personbilar. Bilar är ett stort
intresse som ska få plats i detta projektet då man kommer att hålla sig till femtiotals stuket på byggnader och utformning av lokaler. Niklas och Markus berättar att de kommer
att utveckla sina ideér mer inom en snar framtid och som man nämnt tidigare kommer man att satsa stenhårt på bra mat och en riklig meny. Det finns även planer på bensin och med
bra tillgänglighet för lastbilar kan man bli ett naturligt långtradarstopp. Vi kommer säkert att få alla anledning till att återkomma med mer information i framtiden från detta projekt.

Lycka till önskar vi på INFO-Bladet.

Föregående artikelÅhus Solskyddscenter
Nästa artikelLivshjulet i Bromölla öppnar Bed & Breakfast