bild-foretagVi har alla kommit i kontakt med certifieringar av alla slag och då inom den tillverkande industrin. Men inte ofta hör man om mindre tjänsteföretag som lägger ner tid och pengar på att få sina verksamheter certifierade.


Bromölla

Vi träffade Siv Colbrand som för några år sedan certifierade sitt företag. I dagarna har hon som ett av få mindre tjänsteföretag fått en tredjeparts kontroll av företaget godkänd enligt ISO
9001:2008. Kontrollen utförs av SFK Certifiering AB som är ett svenskt oberoende certifieringsorgan med en komplett portfölj för kvalitet, miljö, arbetsmiljö mm. Man utför kontrollen hos företaget och till skillnad mot när man certifierar sig och skickar in egenkontroll så är detta en mycket tuffare kontroll. Hos Colbrands Redovisnings AB pågår ett ständigt  förbättringsarbete varje arbetsdag och alla i personalen är involverade.

Detta kan handla om hur man hanterar dokument och var man sparar filer. För att göra det lättförståeligt kan man säga att om en i personalen är borta från sin arbetsplats vid ett tillfälle så ska de andra kunna sköta den personens uppdrag. Då ställer det stora krav på att alla arbetar på samma sätt, och just detta har man ett ledningssytsem för att  kunna uppnå. Nu ska man inte tro att det är  ett arbete som man kan göra vid något tillfälle och sen avvakta tills en revision dyker upp, nej detta tänkande måste finnas hos alla anställda och man måste följa de gemensamma riktlinjer som finns. Hela tiden söker man förbättringar som gör arbetet praktiskt och förenklar detsamma.

Till sin hjälp har Siv haft Olle Haglund från företaget HS Konsult AB. Olle och hans partner Anne Fyhr har lång erfarenhet inom området Certifiering – Det finns ett stort antal företag som ännu kan utveckla sina processer kring ledningssystem inom kvalité, arbetsmiljö och yttre miljö. Vi hjälper till att skapa system inom bland annat ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 och AFS 2001 med utgångspunkt från kundens förutsättningar och behov. Vi hjälper även till med framtagning av dokument och system som är speciellt  anpassade till rådande verksamhet. Colbrands Redovisnings AB har vi hjälpt med att hålla i förbättringsarbetet och därmed har personalen fått fortsätta med sina arbetsuppgifter men
gjort avbrott för utbildning.
-Man får en mycket engagerad personal som både förstår och kommer med förslag på förbättringar , säger Siv. Om ett företag söker samarbetspartners så kan certifieringen vara skillnad på om ett samarbete ska komma till stånd eller ej. Colbrands Redovisnings AB arbetar redan internationellt och ser certifieringen som ett sätt att säkerställa
även dessa kontakter.
Olle avslutar med att säga – Saknas det rutiner och ett ledningssystem för hur man ska arbeta på företaget, då ska man kontakta oss. Vi kan med ett ledningssystem för företaget ordna så att man arbetar strukturerat och därmed spara tid och många timmars onödigt slit. Tänk när semestern eller andra personalförändingar slår till – alla andra kan sätta sig och arbeta med de uppgifter som de frånvarande haft. Detta gäller alla företag, små som stora som vill arbeta strukturerat.

  • EASY-Fakta: ”HS Konsult har jobbat med många företag genom åren så som bland annat Stiga, Erik Olssons Mekaniska, Stans & Press och IUC i Olofström. Vi kan hjälpa till med  utbildningar, mentorskap och coachning inom integrerade ledningssystem ( kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöområdet ) samt även inom Leanområdet för att förbättra strukturer och förbättra effektiviteten inom så väl produkt- som tjänsteföretag.”
Föregående artikelBjörkbackas Redovisning
Nästa artikelFöretagarföreningen Gränslösa Företagare instifar en egen utmärkelse.