musikprofilen-hotad

I den lilla staden Sölvesborg med cirka 17.000 invånare finns en gymnasieskola, Furulundsskolan, med cirka 950 elever.

På Furulundsskolan liksom på många andra gymnasieskolor i Sverige, finns olika profilutbildningar, bland annat en musikprofil. Detta innebär som bekant att eleverna går på NV eller SP samtidigt som de sjunger i kör, lär sig spela ett eller flera instrument. Detta är något som är mycket uppskattat av eleverna och även av deras föräldrar. Det är också mycket viktigt för det lokala musiklivet.

Nu anser emellertid Skolverket att elevernas valfrihet varit för omfattande. Därför skall de lokala, kommunalt beslutade, inriktningarna avskaffas och ersättas av regionala inriktningar/nationella program som skall beslutas och kvalitetssäkras av Skolverket. Specialutformade program skall avskaffas och det skall endast undantagsvis vara möjligt att göra avsteg från den nationella programstrukturen. Just detta med olika profiler har gjort det möjligt för många elever att stå ut med krävande utbildningar och för många elever med stort intresse för musik har musikprofilen varit en förutsättning för att orka med att genomföra gymnasiala utbildningar.

Om denna fyrkantiga politik kommer att genomföras kommer den att drabba ambitiösa och begåvade ungdomar med särskilda intressen och leda till nerläggning av utbildningar som elever, föräldrar, lärare och kommuner är mycket nöjda med.

Jan Eric Gustafson

Föregående artikelFamiljeföretaget som växt stort..
Nästa artikelLäcker konstgräsplan – men naturgräsplanen läcker dåligt…