Jesper Thelander arbetar som målerikonsult. intressant arbete som kräver gedigna kunskaper.

Vi blev nyfikna på vad en Målerikonsult arbetar med och kontaktade Jesper Thelander från Bromölla för att få klarhet i detta. Jesper arbetar som konsult och rådgivande specialist inom måleribranschen över hela landet och har både gedigen erfarenhet och kunskap.

Är ni kopplade till någon färgtillverkare eller hur fungerar det?

Vi arbetar helt fristående och har inte någon anknytning eller beroendeställning, varken till färgindustritillverkning eller målerientreprenadbranschen.
Jesper arbetar inte i någon form med själva utförandet av måleriarbetet (att exempelvis måla och spackla) utan är helt fristående. Arbetsmoment kan vara råd och rön i litet eller i stort. Allt i från punktinsatser till skräddarsydda lösningar från start till mål.

Exempel på beställare och arbeten är…
…Kommunala bostadsbolag som vill göra en ny ramavtalsupphandling eller besikta/kontrollera av utförda arbeten. Ekonomi och kvalitetskontroll under ramavtalstiden (att entreprenör fakturerar rätt och lämnar rätt kvalitet).

Bostadsrättsföreningar som behöver hjälp med hur en fastighet skall behandlas (målningsbeskrivning). Handla upp ett måleriföretag som skall utföra arbetet. Kontroll under arbetets gång (att beskrivningen följs och att arbeten blir rätt utförda). Besiktning och uppföljning.

Privatpersoner som fått sitt hus målat men inte är nöjd med entreprenörens arbete och vill ha hjälp med besiktning av en oberoende besiktningsman.

Behöver du hjälp av en konsult med spetskompetens inom måleri, tveka inte att höra av dig till Jesper: jesper.thelander@jt-malerikonsult.se alternativt Tfn. 070-664 27 99
För mer information se www.jt-malerikonsult.se

 

Han arbetar inom bygg och måleri och du kan tryggt anlita honom när du behöver hjälp inom följande områden.

Projektering

 • Målningsbeskrivning
 • Bedömning av målningsbehov
 • Planering

Upphandling

 • Offertförfrågan och upphandling
 • Kalkylering, mängdberäkning och budgetering

Färgsättning

Selecting Paint Chips — Image by © Royalty-Free/Corbis
 • Färgsättning

Kontroll

 • Kontroll under entreprenadtiden
 • Juridisk rådgivning

Besiktning

 • Slutbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Statusbesiktning

 

Föregående artikelPokertips för nybörjare och deras vanliga misstag
Nästa artikelFöreningen där man kan knyta band till sin hund och andra medlemmar