Handikappomsorgen i Bromölla Kommun stöttar vuxna personer med lätt utvecklingstörning som har ett beslut om daglig sysselsättning enligt LSS. Många av dessa personer har en önskan om att få komma ut på ett företag för att få arbeta. För dessa personer är det viktigt att få känna sig delaktiga och behövda i samhället på olika sätt.

Personal i omsorgen har flera exempel på hur personer har vuxit med uppgiften då han eller hon fått ta mer ansvar på en arbetsplats utanför sin egen verksamhet. Detta höjer livskvaliteten och bidrar till den personliga utvecklingen i flera avseende för den enskilda individen.

Exempel på arbete som våra brukare kan utföra varierar, men det ska vara enklare arbetsuppgifter av olika karaktär. Arbetsuppgifterna kan vara sådant som företag sällan hinner med men som trots allt behöver göras.

Att ta emot personer från handikappomsorgen innebär ingen kostnad för företaget. Det enda som krävs är att personalen på företaget har förmågan och viljan att se människan bakom funktionshindret. Detta kan i sin tur bli ett personligt utbyte för bägge parter. Att ha en meningsfull sysselsättning är en viktig förutsättning för att man ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Personal från omsorgen gör uppföljning kontinuerligt och sysselsättningen börjar ofta med en prövotid som sedan utvärderas. Arbetsuppgifterna ska vara under dagtid. Omsorgen tar även gärna emot arbetsuppgifter som sortering, paketering eller liknande som kan utföras i deras egna lokaler.

Föregående artikelIstaby Bilservice – specialister på allt med gummihjul, utom flygplan
Nästa artikelVattenkul med Eva