Medicinsk laser är ett mycket intressant alternativ istället för piller och för den som har värk, inflammationer, akuta skador och vissa andra sjukdomar av kronisk natur.

Vad är medicinsk laser?
Lasrar inom medicinen är av många olika slag men de kan indelas i två huvudgrupper:
1. Brännande lasrar som skär och bränner. Dessa lasrar kallas ofta för kirurgiska lasrar.
2. Ej brännande lasrar som stimulerar cellfunktioner. Sådana lasrar kallas ofta för medicinska lasrar.

Hur går en behandling till?
Laserljuset kommer ut från en så kallad prob (liknar en penna). Man håller då proben mot det ställe där man behandlar. Beroende på lasertypen i fråga så tränger ljuset in mellan 1 och 5 cm i vävnaden. Allt efter hur djupt in problemet sitter och på hur stor yta man behandlar över så tar en behandling mellan några minuter och en halvtimme.

Vad kan behandlas?
Olika lasrar är bra på olika problem.
-Den lasern som jag jobbar med är bra på problem av djupare slag såsom smärttillstånd och inflammationer i leder, muskler och senor säger Ann. Exempel är onda ryggar, axlar, knän, tennisarmbågar eller idrottsskador.
Det finns även en annan laserprob som är bra på problem i hud och slemhinnor, till exempel bältros, herpes, bensår, eksem, munsår, ilande tandhalsar etc. Båda dessa laserprober finner du på Hälsobolaget i Karlshamn

Gör det ont?
-Nej, snarare tvärt om säger Ann. Laserbehandling är mycket avslappnande. Däremot kan det hända att en smärta kan öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läknings-processer. Det är bra om så sker för då vet man att patienten reagerar på behandlingen. Speciellt vid problem av mer kronisk natur kan denna igångsättningssmärta uppträda. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre.

Hur ofta och hur många gånger?
Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Finns det några risker?
Nej, inte i något avseende. Kan man äta mediciner? Ja, mediciner är inte negativa att kombinera med laserbehandling.

Bör man iaktta något efter behandlingen?
Ja. Laserljuset ger ofta en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att smärtan kan komma från en skada som i regel kan ha resulterat i en inflammation. Smärtan hindrar då en överbelastning och laserns smärtlindrande effekt kan därför leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför mycket viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

Vad är chansen att bli bra?
Alla reagerar inte lika på laserbehandling. Man märker i regel en reaktion inom 1 till 5 gånger. Vissa reagerar starkt och nästan omgående, andra behöver fler behandlingar. Vissa problem lämpar sig mer för laser än andra.


www.laser.se, här hittar du skrifter, studier, laserdebatt, kliniker osv. Se även Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

Föregående artikelSolhill – för de som vill rida på riktigt
Nästa artikelTummetott föräldrakooperativ – en alternativ förskola