web-Bild1-cmyk web-Bild2-cmykKristianstad
Under denna reportageserie följer fem delar där vi presenterar Kristianstads historia i århundraden. Nu fortsätter vi med del fyra och 1900-talet.

Under 1900-talet växte Kristianstad som aldrig förr. Mest i utkanterna utanför den ursprungliga fästningsstaden, där även de största arbetsplatserna också etablerats. Från 1930 till 1960 fördubblades folkmängden i Kristianstad – från ca 14 000 till 28 000. Befolkningstillväxten skapade ett stort behov av bostäder. Så pass att förutsättningar för utbyggnad skapades genom stadsplanen från 1888 och de slutna stadskvarteren kom att byggas ut från sekelskiftet.

I slutet av 1900-talet skapade nedläggning av stora arbetsplatser kring centrum, stora förändringar. Så sent som 1994 finns en historisk markering, med nedläggningen av de två regementena 1994. Prägeln av militärstad har därmed förändrats. P6/Fo14:s område på Näsby har förvandlats till högskola och A3:s Åsum-område är hemvist för C4 Arbetsmarknad och olika utbildningar.

Sedan 1980-talet har den allt starkare inriktningen mot att bevara natur- och kulturmiljöer i Kristianstad inneburit ett kontinuerligt arbete med Kristianstads Vattenrike, ett våtmarksområde som är unikt både till sin karaktär och sin belägenhet med delar mitt inne i Kristianstad.

Utdrag ur boken Attraktiv Kulturbygd, 1994 samt Kristianstad i äldre tider.

Text & Bild: Christoffer Lundin

Föregående artikelHjälp till att förverkliga barns drömmar
Nästa artikelPreem – Den moderna bensinmacken