1993 skapades IUC i Olofström AB genom en avknoppning av ”Volvos teknik- och personalutvecklingsavdelning”. Då var verksamheten till 98 % riktad mot Volvo och deras underleverantörer, idag ser kundstocken och utbudet helt annorlunda ut.

Maria-Helen_InfoBladet-web

För IUC i Olofström har de senaste årens upp- och nedgångar inom fordonsindustrin betytt att man har tvingats bredda sig både när det gäller produkter, kunder och marknader. Fortfarande kommer de flesta av IUC’s kunder från fordonsindustrin, men fler och fler utan fordonsanknytning söker sig till företaget, främst för kompetensutveckling. IUC har tre huvudområden; Företagsutbildningar, Yrkeshögskola och Utvecklings- och forskningsavdelning (OSAS). På Vällaregatan i Olofström stoltserar man med egna utbildningslokaler, verkstad, forskningslaboratorie, data- och CAD-salar, utbildningsrobotar, cafeteria och kontor.

På försäljningsavdelningen träffar vi Maria Ryberg och Helen Friberg. De berättar att företaget under 2009/2010 genomgick stora organisationsförändringar och effektiviseringsåtgärder. Förändringarna inkluderade vd-byte, utlokaliseringar, nya samarbetsavtal, bättre utnyttjande av lokaler men också, dessvärre, några uppsägningar.

”Tyvärr tvingades vi minska personalstyrkan förra året”, säger Maria Ryberg. ”Det är ju alltid väldigt tråkigt. Det positiva är dock att det tvingar fram all kreativitet från kvarvarande personal. Plötsligt hittar man nya infallsvinklar, nya sätt att arbeta på och nya vägar för att överleva. Hos oss betydde det att vi tvingades hitta kunder utanför fordonsindustrin och satsa på nya utbildningsområden, inte bara de industriella.”

Förändrad inriktning

”Vi började helt enkelt titta på vad den breda marknaden sökte”, fortsätter Maria. ”Inom de produktionstekniska utbildningarna har vi en stark förankring. Många företag har de senaste åren arbetat hårt för att förbättra sina produktionssystem. Man ser att mycket pengar finns att spara genom att hitta slöserier, förbättra logistiken, korta ledtiderna mm. Vi valde därför att satsa på de mer grundläggande utbildningarna inom Lean produktion, t ex Leanspel, 5 S, Produktionsekonomi och Standardiserat arbete.”

Utanför fordonsindustrin finns det också ett antal större kunder idag som köper hela paket för t ex Arbetsmiljö, Robotutbildningar, Internutbildare, Ledarskapsprogram mm.

”Vår 5-dagarskurs ”Ny som ledare” har t ex blivit en succé, säger Helen. ”Vi har väldigt höga poäng på våra utvärderingar och oerhört nöjda kunder, både deltagare och beställare. Detta var just en sådan kurs som vi såg över ordentligt. Vi räknade med att många mellanchefer/arbetsledare/projektansvariga internrekryteras. De får sin ledarroll tack vare att de är ambitiösa och kompetenta i sin yrkesroll och för att de har visat ledaregenskaper. Vi satsar därför på innehåll som kan komplettera deras färdigheter och ge dem en bredare bas att stå på. Vi har också lagt stor vikt på våra utbildare, de måste leverera riktigt hög kvalitet för att bli aktuella.”

Ljus framtid

Genom att arbeta brett, med öppna kurser, företagsinterna utbildningar, upphandlingar och offentliga verksamheter så ser både Maria och Helen ljust på framtiden. ” Vi har lärt oss vara selektiva, våga prova nya vägar och dessutom skapat en etablerad stab av mycket kompetenta utbildare. Dessa är våra viktigaste investeringar. Ett kursinnehåll kan vara hur bra som helst men utan en duktig utbildare så är det inget värt.”

”Vår förhoppning är givetvis att fler företag i vår egen region ska få upp ögonen för IUC”, säger Helen. Vi vet att vi levererar bra utbildningar, har konkurrenskraftiga priser och fokuserar på nöjda kunder. Det är vårt starkaste marknadsföringsinstrument och det bästa som finns är återkommande kunder. Då vet vi att vi har fullgjort vårt uppdrag och bidragit till en kompetensutveckling på företaget.”

”Vårt mål det närmaste året är att fortsätta bredda kundgruppen i södra Sverige, att helt enkelt göra oss mer kända som en naturlig utbildningspartner. Genom att vi är relativt små så har vi också möjligheten att vara flexibla och kunna leverera enligt kundens önskemål. Vi kommer också att fortsätta vårt effektiviserings- och förändringsarbete, allt eftersom omvärldens, regionens och kundernas krav förändras”, avslutar Maria.

Föregående artikelRevisor Knut Hessbo AB hjälper dig öka lönsamheten
Nästa artikelMaskincenter Blekinge 2001-2011