Karlshamn
Häst- och ridsport är en stor fritidsaktivitet, men allt annat runt omkring? Med handen på hjärtat, vet du hur stor hästnäringen är?

Maria Hjelm Nilsson bor på sin gård i Mörrum. Där driver hon egen verksamhet sedan knappt 2 år tillbaka men hon har varit verksam inom branschen i drygt 20 år. På sin gård hyr hon ut stallplatser och driver en mindre ridskola där hon tillhandahåller hästar för de som inte har en egen.

En dag fick hon frågan av en vän inom politiken ”Kan man verkligen försörja sig på hästar?”

– Det var då jag fick mig en tankeställare. Jag kände att det var dags att visa att även vi småföretagare finns, säger Maria.

Enklaste sättet att visa hästnäringens omfattning är genom mätbar fakta och att på olika sätt se till att öka kunskapen hos såväl politiker som hos allmänheten. Maria formade en projektplan tillsammans med Karlshamns kommuns landsbygdsutvecklare. Projektplanen utgick från de olika behov som framkommit vid möten med andra företagare inom näringen. Pengarna för att genomföra projektet söktes via Leader i Blekinge och i juni 2013 började hon inventera och kartlägga hästnäringen i Karlshamn. Hon kom fram till att det finns ca 80 företag, bara i Karlshamn som har en direkt koppling till hästnäringen, vilket i sin tur medför ca 200 arbetstillfällen varje år.

– I höstas bjöd jag med politiker och tjänstemän ut på företagsbesök. Vi var ute vid tre olika tillfällen, hos nio olika företagare och föreningar så de kunde se vad vi gör, och var vi finns. Det fick positivt gehör från såväl politikerna som från företagarna vi besökte. Det är viktigt att visa hur utbredd hästnäringen är och hur många jobb det skapar, säger Maria.
Efter ett av besöken uttalade sig till exempel ordförande i fritidsnämnden att ”Hästen kanske kan vara Karlshamns framtid”.

– Jag tror att han syftade på den entreprenörsandan och drivkraften han såg hos hästmänniskor, säger Maria.

Hästen och hästsporten är en stor fritidsaktivitet, det är ingen nyhet. Men har ni tänkt på hur nära inpå tätbebyggt område hästen har kommit? Barn och ungdomar som rider ska kunna ha cykel- eller gångavstånd till stallet, och det medför att hästarna flyttar närmre centrum.

– Vi hästmänniskor finns inte alltid längre långt ute på landet och det betyder att ryttarna behöver vistas oftare längs vägarna. Jag själv har till exempel 10 minuters gångavstånd till centrum i Mörrum, berättar Maria.

I och med att hästarna kommer närmare så finns efterfrågan om en mer hästanpassad kommun.

– Det behövs till exempel skyltar som visar att det är mycket hästar i området, anpassade cykelbanor och förnuftiga bilförare. Att man som bilförare saktar ner och agerar som om hästen vore en älg. Det finns nog inte någon som skulle susa förbi en älg, som man ser vid sidan av vägen i 80km/h, säger Maria.

Sedan årsskiftet är projektet avslutat för denna gång men arbetet för att få hästnäringen att ta större plats i vår kommun fortsätter.

Text & Bild: Sarah Petersson

Föregående artikelDela ditt intresse med andra
Nästa artikelVälkomna in i Köket