I denna reportageserie följer fem delar där vi presenterar Kristianstads historia i århundraden. Först ut är 1600-talet.
Kristianstad har sitt ursprung från Kalmarkriget 1612. Då sattes köpstaden Vä i brand, och en ny köpstadsanläggning planeras. Med kriget i bakhuvudet var det viktigt med en skyddad stark fästning. Den danske kungen Christian IV beslutade våren 1614 att anlägga den nya staden Allön mellan Araslövssjön och Hammarsjön. Man ansåg att detta var en idealisk plats för en svårtillgänglig försvarsanläggning.

Kristianstads grundläggningsdag fastslogs den 22 maj och samtidigt upphörde stadsprivilegierna för staden Vä. Invånarna i Vä som utövade borgerlig näring var tvungen att bosätta sig i den nya staden.

Namnet Kristianstad förekommer först följande år, 1615. Under en elvaårsperiod mellan 1617 – 1628 byggde Christian IV stadens dyrbaraste byggnad, Heliga Trefaldighetskyrkan.
Kristianstads gator blev raka, parallella och med rätvinkliga torg och byggnadskvarter. Staden delas av en kanal och får två huvuddelar, två portar in till stan, två torg, två huvudgator, två bakgator och två vallgator.

I början var det svårt att få den nya staden befolkad och för att påskynda tillväxten krävde Christian IV 1617 att de som utövade borgerlig näring i Åhus skulle flytta till Kristianstad. Vid denna tid flyttades många korsvirkeshus från Åhus till Kristianstad.

För att utöka tillväxten ytterligare anlade Christian IV ett tegelbruk på Näsby och gav kontanta bidrag till byggnader. Staden växte och på 1650-talet hade staden ca 1000 invånare. Idag finns det knappt några hus kvar från Kristianstads danska epok.

1648 startade det 30-åriga kriget där Danmark deltog. Samma år dog Christian IV. 10 år senare blev Skåne svenskt genom freden i Roskilde, och Kristianstad förlorade sin betydelse som gränsfästning.

Den 15 augusti 1676 attackerade danskarna Skåne igen och målet var Kristianstad. Danskarna fick återigen staden i sin ägo men fick se sig besegrade igen av Karl XI den 4 augusti 1678.

Text & Bild: Christoffer Lundin
Källor: Attraktiv Kulturbygd, 1994 samt Kristianstad i äldre tider

Föregående artikelOdla grönsaker i en container
Nästa artikelNu välkomnar vi våren