Brandstationen i Vinslöv. Bild: Patrik Lundin. web-Nagel-och-brandmän-012-red

Vinslöv
Brandstationen i Vinslöv har gång efter annan hotats av nedläggning. Hoppet som kvarstår ligger hos de åtta deltidsbrandmännen som gör allt de kan för att stå de boende i Vinslöv till tjänst.
Våren 2011 gjorde räddningstjänsten i Vinslöv en stor satsning för att rekrytera fler deltidsbrandmän till stationen. Dessvärre fick de inget napp och likaså efterkommande år.  Räddnings- och säkerhetschefen Anders Nählstedt gör allt som står i hans makt för att kunna rekrytera fler deltidsbrandmän till stationen.
– Vi har tidigare haft kriterier för att bli deltidsbrandman. Man ska bo och jobba på orten men vi har nu fått tänka om. Vi har kommit fram till att det räcker med att man bor på orten, säger Anders.
För tillfället är det åtta deltidsbrandmän som bemannar stationen. De jobbar två och två i fyra skift och det saknas ytterligare några personer för att fylla ut luckorna och driva stationen framåt.
– Vi vill givetvis behålla den bemanningen som vi har idag men vi behöver vara fler. Vi jobbar för att göra samhället och
Vinslöv tryggare för allmänheten och jag vädjar nu till alla intresserade att kontakta oss på räddningstjänsten i Hässleholm, berättar Anders.
Tillsammans med ordförande i Vinslövsalliansen, Robin Gustavsson, tar de nu hjälp av allmänheten för att rekrytera fler brandmän.
– Eftersom tidigare försök att rekrytera deltidsbrandmän har misslyckats så vänder vi oss nu till allmänheten och arbetsgivarna. Vi drar i alla trådar vi kan hitta för att vi värnar om vår station, säger Robin.
För att kunna bli deltidsbrandman måste man genomgå och klara både de fysiska testerna samt en utbildning. Brandmännen på stationen i Vinslöv håller tummarna tillsammans med alla andra som hjälps åt i arbetet att få brandstationen på fötterna igen.
– Vi gör allt vi kan så länge och det är svårt att spekulera i hur det kommer att gå. Vi får vänta och se helt enkelt, avslutar Anders.
INFO-Bladet önskar brandstationen i Vinslöv stort lycka till!

Text: Sarah Petersson
Bild: Privat

Föregående artikelSpeedy Glansar din bil inför sommaren
Nästa artikelRösta på årets Vinslövsprofiler