Kristianstad
Alla barn är viktiga är ett ett-årigt samarbetsprojekt mellan Erikshjälpen och Kristianstadbaserade teamet Alm 42.

– Vi vill på ett roligt och inspirerande sätt, bland annat genom sång och musik, lära ut om barnkonventionen, säger Agneta Almqvist, anställd för projektet som informatör.

Under året kommer Agneta vara ute i förskolor och skolor och skapa engagemang och ge idéer om hur man kan arbeta med barns rättigheter i skolan. För pedagoger och barngruppsledare finns möjlighet att boka ett spännande möte som ger plats för eftertanke hos barnen, med budskapet att man ska behandla varje individ på bästa sätt.

Agneta har länge varit engagerad i frågor som rör barns rättigheter och musik är för henne ett naturligt uttryckssätt. Låten ”Alla barn är viktiga” skrev hon redan år 2000. En låt som hon till en början inte var riktigt nöjd med, visade sig bli en favorit bland såväl barn och vuxna. Idag är låten en av flera låtar på skivan med samma namn, som på ett vardagsnära sätt speglar barns rättigheter.

Tack vare samarbetet med Erikshjälpen har ett arbets-material tagits fram för skolornas pedagoger. För varje del i FN:s barnkonvention finns en låttext och pedagogiska övningar som kan vara till hjälp i skolornas arbete med likabehandlingsplanen och värdegrundsarbete. Dessutom ingår boken Alm 22 som är en berättelse som handlar om utanförskap, när man får besök av projektet.

– Samarbetet är en unik möjlighet. Erikshjälpen vill göra barn delaktiga i barn-konventionen på ett kreativt sätt, och stödja pedagogerna i detta arbete, säger Agneta som är i full färd med att utvärdera tidigare besök och med bokningar för nya året.

– Projektet har hittills löpt på mycket bra, det har varit fullt upp under hösten, uppger Agneta.

Att göra något för barn som gör skillnad är viktigt för Agneta och det är en värde-grund som Erikshjälpen delar. Agneta understryker vikten av att barnen är delaktiga när man pratar om barns rättigheter.

– Barn funderar mycket kring olika frågor och det är så viktigt att arbeta för att alla barn ska få må bra och känna att just de är viktiga, avslutar Agneta.

Text & Bild: Elin Troedsson

Föregående artikelSom Man Bäddar Får Man Ligga
Nästa artikelInred med elegans och stil