lansforsakringarOm det skulle inträffa så hoppas att det gör det utanför Länsförsäkringars kontor på Storgatan Bromölla. Det jag menar är plötsligt hjärtstopp. Ingen trevlig tanke att det i Sverige. Inte att ta miste på hjärtstopp och hjärtinfarkt är två helt olika tillstånd. “Vid en hjärtinfarkt drabbas en del av hjärtmuskeln av akut syrebrist vilket kan leda till svår smärta och nedsatt pumpförmåga.

Vid ett plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör omedelbart att fungera. för att överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter. Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord av livsavgörande vikt att omgivningen snabbt sätter igång hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen

Varje år drabbas 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Av dem överlever i dag endast 300”. Källa HjärtLungfonden I ett steg att rädda liv har man från Länsförsäkringars sida nu inhandlat hjärtsstartare till sina kontor och även utbildat personalen på densamma. I Bromölla har räddningstjänsten den andra hjärtsstartaren som finns. För att minska dödligheten vid hjärtstopp behövs fler hjärtstartare i samhället.

Gränslösa Företagare i Bromölla håller på med att planera för inköp av fler och är du intresserad av att vara sponsor? kontakta undertecknad som är sekreterare i Gränslösa Företagare. På så vis kan vi få ut hjärtstartare på fler ställen i Bromölla.

Föregående artikelNäringslivsNytt
Nästa artikelLänsförsäkringar Kristianstad och Länsförsäkringar Göinge utreder samgående mellan bolagen