Beslut om nästa steg i eventuellt samgående mellan Göinge och Kristianstad. Fullmäktige i Länsförsäkringar Kristianstad respektive Länsförsäkringar Göinge ställde sig tisdagen 19 oktober positiva till att gå vidare mot ett eventuellt samgående.

Respektive fullmäktige uppdrog åt respektive styrelse att fortsätta planeringen för samgående samt att inkalla extra bolagsstämma för slutligt beslut tisdag 14 december. Om respektive extra bolagsstämma beslutar om samgående är avsikten att bolagen går samman den 1 juli 2011. För att förtydliga detta med att 2 Länsförsäkringarbolag ska gå samman och att man inte tänker stänga Bromöllas bankkontor skrevs dessa rader.

– PO Dahl som är Bankchef förtydligar att vi absolut inte ska stänga kontoret.

Vill man ha mer information kan man kontakta

Göran Trobro

Ingmar Kristiansson

Styrelseordföranden Länsförsäkringar Kristianstad

Länsförsäkringar Göinge

Mobil: 0708-985199

Mobil: 0708-684690

Föregående artikelTrygghet i Bromölla Centrum
Nästa artikelMilla tipsar