Volontärerna Glenn Gustavsson och Göran Lindgren

Karlshamn
Karlshamns museum är i full gång med uppbyggnad av en ny utställning som hand-lar om hur Karlshamn blev en stor producent och leverantör utav tobak och alkohol från slutet av 1800-talet till idag.

Kartan från 1893

Men utställningen handlar även om nykterhetsrörelsen som arbetade för ett minskat drickande. Det skapas en temautställning varje sommar på museet och det är volontärerna Göran Lindgren och Glenn Gustavsson som tillsammans med hantverkare skapar utställningen i år. Det märks att de båda är pålästa och besitter många olika kunskaper, och de kompletterar varandra bra. De har med hjälp av en karta från 1893, skapat ett nätverk där det dragits trådar till kända byggnader.
Där kan man lära sig nya hus, hur de såg ut och var de ligger någonstans på kartan. Med fototapeter har de fått till mysiga miljöer, bland annat hur det såg ut på Restaurang Stadshuset på 1900-talet där det fanns 3 olika restauranger med första, andra och tredje klass.  Det har även skapats en punschveranda. I en monter kommer det att finnas punschbål med sockertopp som visar hur man gjorde det hemma.

Rekonstruktion av 1900-talets Restaurang Stadshuset

Karlshamn var förr den tobaks-tätaste staden i Sverige. Museet brukar ha egen tobaksodling på gården och i utställningen kommer det att visas egenodlad tobaksblad på tork, och man kommer även kunna se gamla snusdosor och pipor. Förr var det vanligt med cigarrtillverkning där man satt hemma och rullade cigarrer.
Det har funnits en snusfabrik som hette P Dahls på Flaggens parkering som grundades 1787 och det var södra Sveriges största och äldsta snusfabrik. Det finns en fast utställning på museet som handlar om brännvinskungen L O Smith som nog är ett välbekant namn för många Karlshamnsbor. Men han var inte först, därför vill Karlshamn museum även lyfta fram Hellerströmska spritfabriken som låg i Karlshamn.
Karlshamns museum är stort och finns i flera olika byggnader. Här kan man lära sig om bland annat sjöfart, järnväg, stenhuggeri, och konst.
De håller öppet i sommar, och där finns något för alla, gamla som unga.
Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelJuristen Förklarar
Nästa artikelHistoriesällskapet Castellanerna gör att historien kan leva vidare