Mycket folk hade samlats vid bålen för att fira till toner av musik och gemytlighet.

Mörrum
I år är det 75 år sedan Torvid Rosengren kom med idén att bilda en scoutkår i Mörrum.

Han var intresserad av att jobba med ungdomar och hade snappat upp den nya “trenden” scouting. Så den 9 juli 1942 hölls det första styrelsemötet och efter det började en grupp 8-åriga Mörrumspojkar på “Vargungarna”. För från början var det endast pojkar i kåren men flickorna ville ju också vara med så de startade flickscouting som då hette “Blåvingarna”.

Kårens yngsta scout Emma Erlandsson och kårens äldsta IngaLena Mattsson invigde firandet.

Det var inte förrän på 60-talet som grupperna slogs ihop, sedan har många scouter varit med i Mörrums scoutkår. Inom scouting är alla välkomna och scouterna är mer aktuella än någonsin. Kåren samlar unga som vill utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har en plats. I Scouterna är alla lika mycket värda och tillsammans bidrar vi till ett öppet samhälle präglat av mångfald och respekt.

Sista åren har scouting över världen ökat rejält. Detta märks även i Mörrum som i dagsläget har över 100 aktiva medlemmar. Varje vecka är det 5 olika avdelningar som har möte i de Röda stugorna strax söder om Mörrum. Vi har medlemmar i alla åldrar med de aktiva grupperna är från Bäver som är 7 år gamla och uppåt.

IngMari Assarsson, Mats Hermansson och Anders Wendel underhöll under kvällen.

För firandet av sina 75 år bjöd Mörrums scoutkår in ”gamla”, nya medlemmar och alla andra som ville vara med och fira vid lägerbål mitt i Mörrum som ägde rum 13 oktober. Kåren eldade av flera anledningar, för att laga mat, värma sig och bara ha det mysigt. Fokusen låg inte bara i att tända elden, utan även musik och sång, som är det viktigaste. Men just lägerbål är något som alla scouter samlas kring, därför valde de att fira med detta koncept.

Dessutom invigdes firandet och tändningen av bålet av kårens äldsta Mörrumsscout IngaLena Mattsson, 85 år, och den yngsta, Emma Erlandsson, 5 år.
INFO-Bladet önskar ett fortsatt stort grattis till Mörrums Scoutkår och lycka till i framtiden.

Text: Sanne Erlandsson, Mörrums Scoutkår
Bild: Daniel Sverkersson

Föregående artikelFöreningen för oberoende kvinnor Leonora fyllde 30 år
Nästa artikelFärgglad premiär på ”Kulturkaramellen”