Froarp
Ulla Strandberg har i över 30 år arbetat med människor, på senare år med terapiformer av olika slag, utbildningar inom livsstil samt utredningar.  

Som hjälpmedel har hon bred kunskap inom områden som KBT-terapi, symbolanalys, drömtydning, ACT = acceptansmetoden, samt mindfulness = medveten närvaro. Viktiga redskap för att kunna individanpassa en behandlingsplan.

Ulla har under senare år arbetat med samtalsterapi och KBT, både inom primärvården, företagshälsovård och mot olika uppdragsgivare på sin privata mottagning Livsrummet – Froarp. Arbetade under en längre tid som utredare inom multimodal rehabilitering mot långtidssjukskrivna.

2005 startade Ulla upp sin verk-samhet i utkanten av Asarum, men det var först 2007 hon aktivt började arbeta med den. Livsrummet är en lugnande plats dit man kan vända sig om man önskar hjälp med att finna sig själv och sitt inre lugn. Här erbjuds bl.a. KBT samtalsterapi, mindfulness och symbolanalys med skapandet som uttrycksmetod som Ulla själv beskriver är grundstenarna.
– Att våga se framåt och ha mod att stå upp för sig själv leder framåt, säger Ulla. Människor bär på skuld, skam och har mycket prestationsångest inom sig i, vilket ökar deras inre stress som i sin tur ger oro, ångest.

Nu vill Ulla fokusera mer på sin privata verksamhet i sitt hem som är beläget på landet utanför Asarum där hon har mottagningen. Hon arbetar nu parallellt med primärvården också på konsultuppdrag, och i sin egen mottagning. Här möter hon alla sorters människor i alla åldrar som befinner sig i olika skeden i livet, enskilda och även par som behöver hjälp i sin relationsproblematik. Hon är lugn och sansad och förklarar hur viktigt det är med inre ro och att man stannar upp i tillvaron ibland. Det gör att man fattar klokare beslut.

Livsrummet erbjuder inte bara samtal och djupgående analyser av människans tankar och känslor, utan bedriver även kurser mot grupper/ledarskapsutveckling. Arbetar bl.a. inom stresshantering, lär känna dig själv genom dina inre drömmar, ökad självkänsla, symbolterapi med olika teman, meditationer och mindfulness. Symbolterapi är till stor hjälp, både för Ulla och hennes kunder.

Text & Bild: Johanna Andersson Lindbom

Föregående artikelTerränglöpning- en billig och effektiv träningsform
Nästa artikelInternationella kvinnodagen i Näsum