Mats Wennstig, Pär Ramström och Carina Frisk är alla engagerade i demensföreningen och demensförbundet.

I samband med deras 25-årsfirande bjuder de sina medlemmar på mat, fika, underhållning med musik samt uppskattat blomlotteri.

Carina Frisk talar hjärtligt om demensföreningen i Karlshamn där hon är ordförande, och även ordinarie styrelseledamot i demensförbundets styrelse. Carina berättar att hon jobbat som undersköterska i 20 år och är även specialistutbildad inom demens. Hennes mamma var demenssjuk och det är anledningen till att hon gick med i demensföreningen.

Mats Wennstig håller tal inför alla medlemmar.

Demensföreningen i Karlshamn har 137 medlemmar varav lite mindre än hälften är med på festen. Carina Frisk tycker att det är spännande att föreningen fyller 25 år. De har startat från noll och sakta byggt upp medlemsantalet. Demensförbundets ordförande Pär Ramström har kommit ner från Stockholm för att närvara på festen.

Mats Wennstig startade föreningen för 25 år sedan och allt började på Forsgården i Mörrum där eldsjälar jobbade och startade en interimsstyrelse. Mats håller ett tal inför medlemmarna på festen och berättar att kunskapen om demenssjukdomen var inte lika bra 1994. Kunskaperna var för låga. Idag har man mer värdig vård och omsorg. Man har mer personcentrerad vård idag som handlar om att se och lyssna på människan.

Demensföreningens viktiga roll har sin plats mitt i kommunen och samhället. Gunnel Persson är en medlem som varit med från början. Hon satt med i styrelsen som biträdande kassör. Gunnel berättar ett roligt minne från när de skulle gå tipsrunda i Nytorpet men vädret var så dåligt så de fick gå tipsrundan inomhus istället.

Mats Wennstig pratar gamla minnen.

Föreningen anordnar många aktiviteter för sina medlemmar, såsom musikuppträdanden, musikcafé, utflykter samt föreläsningar. De har en aktiv styrelse med många yngre medlemmar. Medlemmarna består av demenssjuka, deras anhöriga och personal. De har en anhöriggrupp kvällstid sedan två år tillbaka. Mats Wennstig och Pär Ramström vill tipsa om Demensförbundets hemsida för mer information, samt svensk demenscentrum som de har ett nära samarbete med. Grattis till era 25 år, hoppas det blir många år till!

Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelAnhörigstöd – ljuset i mörkret – som Hanö fyr
Nästa artikelFärgglada hästar och rysligheter i Norje