Christina Hallberg, anhörigsamordnare och Martin Bergstrand Bolinder, äldrekurator.

Jag träffade Christina Hallberg. Samordnare för anhörigstöd och Martin Bergstrand Bolinder, kurator för äldre i Sölvesborgs kommun.
– Vi är en öppen verksamhet och är till för alla”. Och har ett samarbete med äldreomsorgen, funktionshinder och socialpsykiatrin.
– Jag fokuserar all vår energi på den som är anhörig och samarbetar med PRO och SPF, Sölvesborgs demensförening, kyrkan och media med flera. Möter biståndshandläggare, enhetschefer, sjuksköterskor, demenssköterskor och annan omvårdnadspersonal, säger Christina Hallberg.
Christina berättar att hon har speciella grupper på 5-8 stycken med endast anhöriga och ibland bjuder hon in till ett café, som är öppet för alla anhöriga.
– Varje gång har vi olika teman med föreläsare som inbjudna gäster. Närpolisen, biståndshandläggare och avgiftshandledare har varit här. Någon gäst på caféet har talat om utmattningsdepression. Någon annan om hur vi har fått möjlighet att uppleva klangmassage med Tibetanska klangskålar. Färdtjänsten har talat om närtrafik, hur den fungerar, där det saknas lokaltrafik.
– Det är en ekonomisk djungel att trampa på rätt stig och det är bra med en god färdledare, som en avgiftshandledare är, säger Martin Bergstrand Bolinder och fortsätter: – Hälsa är ett återkommande tema.
Christina samarbetar med anhörigkonsulten i Olofström, Marie Olofsson. De samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan med temat: ”När jag inte längre finns”. Ett arbete de gör tillsammans med biståndshand-läggare, överförmyndare och en jurist, som talar om arv och testamente. Det finns många frågor som den anhörige undrar över: Var hjälpen finns att få? Hur den anhörige söker hjälp? Vilken hjälp och stöd den anhörige har rätt till?
Christina och Marie samarbetar även med Regionen (f.d Landstinget) inom psykiatrin.
Det finns två mötesplatser, fixartjänst och frivillig verksamhet. Alla hjälps åt att förmedla kontakter. – Det gäller att ”fånga upp människan” i en uppsökande verksamhet, säger Christina. – Att sätta guld på tillvaron, kan alla seniorer få göra med ”Guldkanttjänsten”. Att få promenera, få besök i hemmet, shoppa eller någonting annat trevligt, man gör tillsammans är några exempel.
Martin Bergstrand Bolinder berättar att hans tjänst som äldrekurator infördes i maj 2019.
Han kommer ofta i kontakt med äldres psykiska hälsa. Det kan vara på särskilda boenden och/eller för dem som har beviljad hemtjänst eller hemsjukvård.
Den psykiska ohälsan har nästan blivit en ny folksjukdom för många över 65, säger han. Martin vill betona att han som äldrekurator erbjuder frivilliga och kostnadsfria stödsamtal och vänder sig till personer som har någon form av insats från kommunen, exempelvis hemtjänst och eller hemsjukvård. För många, som är äldre, är det svårt att söka för psykiska besvär och det är inte alltid så lätt att bryta ett mönster.
Christina är med i ett nätverk för anhöriga i Blekinge. Hela tiden samarbetar Christina och Martin med varandra och utbyter erfarenheter. Christina har kontakt med Nationella Nätverket för anhörigstöd.
Att skapa en inbjudande och hemtrevlig miljö är också viktigt för en människa i kris. Jag sitter i en röd mjuk fåtölj och ser tavlor med motiv av Chagall och Havet.
– Det är ofta vi sitter i långa telefonsamtal och lyssnar på människor. Viktigast är att lyssna och vara närvarande, säger Martin.
På särskilt boende är det enhetschefen och personalen som upplyser de som bor där om att Martin finns. För personer med hemtjänst förmedlas ofta kontakten via biståndshandläggaren eller sköterskor inom hemsjukvården.
Martin poängterar hur viktig hälsan är och hur den går att påverka: bra nattsömn, kosten, inte för lång nattfasta, social samvaro, motion och rörelseglädje samt att se fram emot saker är faktorer som påverkar hälsan positivt.
– Vi är ett uppsökande, planerande och motiverande team. Vi vill skapa trygghet genom samverkan. Det gör vi genom vårt team: Lena Wilson Eriksson, verksamhetschef, Christina Nordin, mötesplatschef, Åsa Högstedt, enhetschef för biståndshandläggare och samt Camilla Eriksson, nämndsekreterare.Det är viktigt med en bra dialog, Vi stöttar och hjälper varandra, säger både Christina Hallberg och Martin Bergstrand Bolinder.

Text & Foto: Karin Mattsson-Coll

Föregående artikelField Station på Ifö Center
Nästa artikelGrattis Demensföreningen i Karlshamn – 25 år!