Mårten Frantzén tillsammans med några elever

Åryd

Den kommunala skolan i Åryd lades ner 2007 och då dog byn Åryd ut. Så året efter gick föräldrar och bybor ihop för att starta en fri-skola som ck byn att leva upp igen. De fick hyra lokalen över gatan i centrala Åryd men för 2 år sedan tog styrelsen upp att de tyckte att skolan ska läggas ner så då bildades en ny styrelse som ville satsa på skolan. De ville ha en ny lokal och fick skära ner på personalstyrkan så att alla tillsammans får ta ett gemensamt ansvar. Mårten Frantzén är både lärare och rektor för skolan men arbetar som rektor ideellt och går även en rektorsutbildning. De fick köpa den gamla skolbyggnaden från Karlshamn kommun för 1 krona. Då ingick två byggnader med både skola och fritids. Byggnaderna stod tomma och kostade kommunen onödiga pengar.

– Det var ingen tvekan om att alla ville köpa skolan, berättar Mårten Frantzén. Men fören-ingen fick arbeta mycket med renovering av skolan där föräldrar och andra personer gjorde allt arbete ideellt. Det var en fantastisk process och lokalerna var fina i grunden men de målade en del, fick tänka på brandsäkerhet, bygglov, oljesystemet och i källaren där matsalen tidigare legat skaffade man ny köksutrustning. Det är många hundratals arbetstimmar som lagts ner ideellt.

Kvällen innan skolan startade var de ett stort gäng som fixade till det sista innan öppning. Det var en stor entusiasm från föräldrar och när skolan började var alla taggade. Åryds friskola är en liten förskola. När de började var där 20 elever och i nuläget har det ökat till 43. För att skolan ska kunna överleva är det mycket ideella insatser. Det finns ingen anställd personal för kök och städ utan det är äldre damer som kommer och hjälper till med det. Styrelsen drar även en stor last för att skolan ska kunna fungera. En gång i veckan är eleverna i skolskogen. Det är en förälder som är skogsägare och låter skolan använda en del av skogen till utomhuspedagogik. Där har de byggt ett vindskydd och har en lägerplats. Eleverna tycker att det är ett lyft med den nygamla skolan där det är större, finare, häftigt, praktiskt och mer ändamålsenligt.

Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelSkapande med lek, fantasi och mycket färg
Nästa artikelSommargårdens kafé vid Strandängen