Eva Holmberg, Roland Gustavsson, Staffan Håkansson, Eva Gustavsson och Göran Friis.

Bräkne-Hoby

Svenmanska parken är en park i Bräkne-Hoby där man genom ett samverkanspro- jekt tar hand om parken. Det är ett samarbete mellan Bräkne-Hoby trädgårdsförening, STA Sällskapet trädgårdsamatörer och parkavdelningen på Ronneby kommun.

Eva Gustavsson rensar rabatter

Varje måndag träffas skötselgruppen några timmar mellan mars och november och det är Bygd i samverkan som är platsvärd. De är inne på sjätte året med samverkansprojektet och Svenmanska parken har blivit en uppskattad samlingspunkt för de som bor lokalt. Det har blivit en besökspark där man utnyttjar att Bräkne-Hoby ligger mitt i Blekinge, Sveriges trädgård och att Svenmanska parken ligger vid ett lands- bygdsbibliotek och kulturkvarter. Skolan använder parken som lektionssal och det bedrivs yogagrupper, utomhusgympa och guidade turer där. Parkavdelningen på Ronneby kommun har hand om beskärning av stora träd, gräsklippning, dammen, grusgångar, extra jord och tar dit en container som de sedan tömmer när den är full. Föreningarna arbetar med kroppen genom att de räfsar, rensar, beställer växter och har mer trädgårdsinriktat arbete. Det blir en social mötesplats mellan föreningarna och det är oslagbart att kunna jobba ihop, framför allt i pandemitider berättar de. Man gör något tillsammans där man kan ge och ta på ett annat sätt. Ola Pagels kommer ifrån Bygd i samverkan där han varit ordförande i 18 år.

Kakelugnsmakaren gjorde vid pelarna i filosofgången

– I parken får man vara med och skapa, man får prata och dricka kaffe, berättar Ola Pagels. Han berättar om Gilbert Svenman som ville göra något för bygden. Ef- tersom parken var skamfläcken gav Gilbert en donation så att en park kunde anläggas 1952. Parken är döpt efter Gilbert Svenman till Svenmanska parken. De brukar vara runt 15–20 personer varje måndag och det har tillkommit många nyblivna pensionärer. Ove Nielsen är 83 år och är med i Bräkne-Hoby trädgårdsförening. Han tycker att det är viktigt med de sociala träffarna och ännu viktigare i dessa tider. Corona har gynnat utomhusträffarna och Ove tycker att projektet har ett fint samarbete.

– Bygd i samverkan är ett bra namn för man samverkar och samverkan gynnar alla, säger Ove Nielsen. En STA medlem är utbildad kakelugns- makare och gjorde vid pelarna i filosofgången. Riksföreningarna säger att det är en modell som fler föreningar bör ta efter eftersom alla vinner på samarbetet.

Ove Nielsen och Ola Pagels

Text & Foto: Veronica Palmgren

Föregående artikelSibbessons ser ljust på framtiden
Nästa artikelFrån Globetrotter till Langate 3.0