Boön - en blandning av skärgårdsidyll med klippor men även skog och stort fågelliv. foto Veronica Palmgren
Karlshamn
Boön är en historisk ö som tillhört Danmark, precis som övriga Blekinge. I dag finns det inte mycket spår kvar utav öns historia men om man promenerar runt finns intressant information att läsa på olika platser.
Ön är spännande att upptäcka för det är en blandning av skärgårdsidyll med klippor men även skog och stort fågelliv. Det finns även en broförbindelse över som gör att alla lätt kan ta sig dit. Sällskapet Castellanerna har tillsammans med Lions Club Karlshamn och Karlshamns kommun gjort den historiska vandringsleden som är 3 km lång.
I tusentals år har människor bott och arbetat på Boön, och man kan se spår utav gamla boplatser och gravrösen. Efter kriget mellan Sverige och Danmark som slutade 1658 planerade Sveriges dåvarande kung Karl X Gustaf att en örlogsbas med en skyddad hamn skulle skapas där, men så blev det inte eftersom han avled 1660. Däremot anlades det ett skeppsvarv och en skans till öns och stadens försvar. Mellan 1659–1676 fanns ett skeppsvarv på ön precis vid inloppet till hamnen, där man byggde flera olika fartyg och 1840 byggdes en lotsstation med utkik.
På Boön fanns brytbar granit och gatstenstillverkning, och det fanns två mindre järnvägsspår där man drog stenarna till skeppningsplatsen på öns västra sida där den lastades i båtar för att vidare transporteras till England, Frankrike och Holland. Om man fortsätter på promenadstigen kan man läsa om en pjäsplats där det stod en värnkanon som fanns till försvar av Stillerydshamnen som blev en perfekt invasionshamn. Tornet kom från en stridsvagn och därunder fanns ett stridsrum och ett skyddsrum där ett 20-tal besättning kunde äta och sova. På Boön kan man även hitta ett gammalt fort från andra världskriget som byggdes som en del i landets invasionsförsvar under de första krigsåren.
Fortet användes fram till slutet av 1940-talet och var bemannat med en kulsprutegrupp om fem man och en gruppchef. Det finns även en kyrkogård där kungen Karl XI bestämde att garnisonenens soldater skulle begravas. Även tre av Kastellets kommendanter är begravda där.
Boön har fantastiska utsiktsplatser där det även finns vägvisare så att man lätt kan lokalisera sig,
och varför inte grilla på någon utav grillplatserna eller ta med en picknick och bara njuta och leva i nuet.

Text & Foto: Veronica Palmgren
Föregående artikelSkapandet ger energi
Nästa artikelUngdomsfiskets dag blev en succé