Barnen och ungdomarna fick prova på att fiska lax och havsöring
Mörrum
Mörrums kronolaxfiske anordnade en dag för barn och ungdomar där man fick prova på att fiska. Ida-Maria Rigoll som är platschef och fiskmästare höll en kort genomgång där hon gick igenom regler och informerade om dagen.
Platserna var lite färre i år för att man inte skulle bli för många men det var stor efterfrågan på platserna. ”Det anordnas ungdomsfiskets dag två gånger om året för att barn och unga ska få en härlig dag och kanske det väcker fiskeintresset hos någon” säger Ida-Maria. Detta var tredje året i rad och det har blivit väldigt populärt bland barn och ungdomar och deras föräldrar. Det är gratis och man kunde låna utrustning om man inte hade någon egen. Dessutom fanns rutinerade fiskare på plats som kunde hjälpa till om man inte fiskat förut och man kunde även prova på flugfiske. Ida-Maria tycker att det blev en lyckad dag och säger att ”Det viktigaste är att man har roligt”.

Ida-Maria Rigoll som är platschef höll en kort genomgång

Det informerades även om att det är olagligt om man gör fel eller tjuvfiskar, därför är det viktigt att följa fiskeregler och att bara fiska en fisk om dagen. Efter att man tagit upp en fisk måste man sluta fiska. Andra regler var att man inte fick skräpa ner utan man ska vara rädd om naturen, inte gå för nära kanterna samt att det är respektive målsman som har ansvar för sina barn. Med sig ut fick de unga en liten påse med dricka, frukt och kexchoklad. Under dagen var det tre som fick napp, dock så återsatte alla sin fisk så att de kunde simma vidare. Fisken måste vara minst 50 cm lång för att man ska få ta upp den.
Mörrums kronolaxfiske som är en del av Svea skog arbetar med vattenvård, fiskevård och fiskekort, blev 1941 en sportfiskedestination och är idag ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske. Det är just lax och havsöring som barnen och ungdomarna fått prova på att fiska. På Svea skogs hemsida kan man läsa att redan år 1231 beskrivs laxfisket i Mörrum i Valdemar II:s jordebok och är därför mycket gammalt. Förutom att man kan ägna sig åt fiske finns även en utställning och fiskeshop och en 30 km lång vandringsled som heter Laxaleden. Längs leden som går mellan Hovmansbygd och Elleholm kan man läsa om det fiskrika och kraftfulla vattendragets historia och kultur.

Text & Foto: Veronica Palmgren
Föregående artikelBoön – ett naturreservat med historia
Nästa artikelUtomhusträning för Karlshamn fightcenter