I förra artikel beskrev vi på vilket sätt läsande är utvecklande för dig som är vuxen och kan läsa själv. Men varför ska man läsa för barn?

Läsande är en mysig gemensam aktivitet som får barnet att känna sig sett och älskat. Det skapar positiva varma minnen hos er båda och stärker er relation vilket har positiv inverkan på barnets självkänsla. Livet är inte alltid en dans på rosor. Det är mycket lättare att klara motgångar när man har tillgång till inre stabilitet och lugn i form av robust självkänsla. När du läser sagor eller berättelser för barnet utvecklar barnet s.k. mentalise-ringsförmåga, d.v.s. förmåga att förstå och tolka andras och egna handlingar i termer av tankar, känslor, önskningar och intentioner. Utan mentalisering finns det inte några konstruktiva sociala interaktioner eller känsla av inre trygghet. Mentaliseringsförmåga brukar vara nedsatt hos personer med autism men den brukar även vara begränsad vid t.ex. personlighetssyndrom. Hur utvecklas mentaliseringsförmågan när du läser för ditt barn eller barnbarn? Gemensamt läsande skapar ett specifikt sammanhang där ni samtidigt fokuserar på samma tema på djupet. Studierna visar att barnböcker är en viktig källa av information om andras mentala tillstånd. Sagor och berättelser stimulerar diskussioner om huvudkaraktärens (ofta är det ett barn eller ett personifierat djur) tankar och känslor, samt om hur dessa tankar och känslor kan vara relaterade till deras avsikter och handlingar. Studierna visar även att barn blir allt bättre på att förstå karaktärerna i sagor som en följd av gemensamt läsande och behöver mindre och mindre stöttning från vuxnas sida allteftersom. När ni läser tillsammans lär sig barnet även förhållningssätt, normer och värderingar kring vilka tankar och handlingar som är lämpliga eller passar in, d.v.s. utvecklar en känsla av moral. När du läser för barnet utvecklas barnets koncentrationsförmåga. Även minnet tränas då han eller hon behöver komma ihåg vilka de olika karaktärerna är och vad som händer i sagan eller berättelsen. Barnet bygger upp sitt ordförråd med din hjälp och lär sig att resonera med hjälp av språket. Sist men inte minst, när du läser för barnet stimulerar du hans/hennes nyfikenhet. Barnet får lust att lära sig att läsa och studera på egen hand.

Ekaterina Johansson, leg psykolog

psykolog@igrow.nu

Ställ frågor och föreslå teman.

Föregående artikelAnmäl familj, kompisgänget eller arbetskamrater till lagturnering!!
Nästa artikelLåt pengarna räcka till mer