Ta dig förbi hinder genom en personlig målbild.

I de föregående artiklarna i denna serie problematiserade vi diagnosticering av ADHD/ADD och berättade generellt om hur man tar hand om sig själv och utvecklar en god relation med sig själv.
Denna artikel avslutar denna serie med några råd om hur du kan utveckla din viljestyrka. Den riktar sig inte bara mot dem som har något neuropsykiatriskt tillstånd utan mot alla som tycker att de ofta har svårt att få saker gjorda.
Börja med att fundera över dina värderingar, över vad du känner ger mening till ditt liv. Om dina mål är inbäddade i dina värderingar blir det lättare för dig att styra över beteendet (t.ex. genom att välja det långsiktiga före det kortsiktiga, impulsiva), att komma över hinder, att inte ge upp vid första bästa motgång. Viljestyrkan mobiliseras alltid i något syfte. Om du utöver detta mäter egna önskningar med andras behov blir ditt beteende stabilt och meningsfullt även ur moralisk synvinkel.
”Jag har svårt att komma i gång”
God planering gör det mycket lättare att komma i gång. Om du (1) tänkt igenom målen, (2) planerat hur du ska åstadkomma dem i steg och delsteg, (3) analyserat eventuella hinder och kanske till och med (4) skapat tidschemat för genomförandet, uppfattar inte din hjärna målet som stort och överväldigande längre. Då vet hjärnan exakt vad du ska göra och när, vilket gör att du kommer i gång. Om du, trots allt, inte tar första steget gäller det att du aktiverar din viljestyrka.
Vi styr våra känslor och tillstånd med hjälp av inre dialog. Dels har vi förhoppningsvis koll på våra automatiska tankar som i vissa situationer kan vara ganska negativa och förlamande (t.ex. ”Jag klarar det inte”, ”Det är meningslöst” mm). Dels behöver vi uppmuntra och övertyga oss. Ibland till och med kommendera oss!
Det är väldigt viktigt att tro på framgång och på sin förmåga. Optimistisk inställning aktiverar positiva emotioner som ger dig energi och hjälper dig återhämta dig snabbt samt se filosofiskt på motgångar. Du kan ta hjälp av mental träning och självhypnos – sådant som idrottare använder sig av.
Med varje mål du når växer din tro på dig själv. Och tvärtom: varje beslut du tar utan att förverkliga det försvagar din viljestyrka. Att utveckla viljestyrka är ett stort men intressant och meningsfullt arbete; se på det som på livslång process. Till och med en liten seger över dig själv gör dig starkare. Det finns inget som kan ersätta detta inre arbete.
”Jag är rädd för att misslyckas”
På väg mot mål uppstår alltid hinder, både yttre som omständigheter, tid, distans mm och inre som trötthet, sjukdom, bristande kunskaper/färdigheter, bristande tro på sin förmåga. För att övervinna hindren behöver du mobilisera din inre styrka och arbeta aktivt med dig själv.
Blir det inte som du tänkt dig väntar flera möjligheter runt hörnet. Ju fler aktiviteter du provat desto högre är sannolikheten att du finner en som kommer att hjälpa dig upptäcka dina förmågor och talanger och att göra dig inspirerad och lycklig.
”Det är för sent”
Bortförklaring! Rysk fysiolog och nobelpristagare Ivan Pavlov lyfte redan för drygt 100 år sedan att vårt nervsystem är oerhört plastisk, d.v.s. kapabel till förändring, inlärning och utveckling, och har ofantliga möjligheter. Allt kan uppnås och förändras till det bättre, förutsatt man skapar lämpliga förutsättningar menade Pavlov. Ju yngre organismen är desto mer plastisk är hjärnan, men den förblir faktiskt plastisk hela livet enligt samtida forskning.

Ekaterina Johansson, leg psykolog

Föregående artikelSeniormästerskap 2024
Nästa artikelBorre* deltar i Konst- och designmarknaden vid Killebom