Medlemmar i Lions Club Vinslöv. Foto: Kenneth Johansson

Vinslöv
Lions Club International är en hjälporganisation som startade i Chicago för exakt 100 år sedan.

En banktjänsteman vid namn Melvin Jones och några andra beslöt sig för att hjälpa människor i staden. Sedan spred sig detta sätt att hjälpa till andra städer i USA och Canada. Idag finns Lionsklubbar i 200 länder med 1,4 miljoner medlemmar. Den första svenska Lionsklubben startades 1948 och Lions Club, Vinslöv år 1979. I Sverige finns 11 tusen medlemmar och klubben i Vinslöv har idag 38 medlemmar. Årligen samlar Vinslövsklubben in cirka 120 tusen kronor som oavkortat går till hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Lions Sverige samlar in omkring 50 miljoner kronor. All organisation och administration bekostas av medlemsavgifter. Detta är viktigt att betona för vilken annan insamlingsorganisation kan stoltsera med att alla insamlade medel går till hjälpinsatser?

Nu går Lionsklubben i Vinslöv in i ett nytt verksamhetsår och avgående presidenten Thomas Nielsen har lämnar över presidentskapet till Ingemar Birgersson. Ingemar är en av fyra medlemmar som varit med från starten 1979.

Vad är på gång? Under Vinslövsdagen kan man se de gulklädda lejonen vid hoppborgen för barn som klubben sponsrar. Vidare har vi ett stort arrangemang på Hedbergshuset den 16 september då 120 Lions från i stort sett hela Skåne träffas för distriktsmöte. Den 12 oktober är det Nattmacka med föreläsning av förre åklagaren Sven-Erik Alhem, numera ordförande i Brottsofferjouren. Sedan är det dags att förbereda för den stora jultombolan i Tallparken under julskyltningssöndagen. Efter Trettondagshelgen samlar vi in Vinslövsbornas uttjänta julgranar och inför påskhelgen säljer vi påskris genom att ”knacka” dörr i samhället och förmodligen blir det en Nattmacka med något intressant ämne även under våren. I stora drag ett Lionsår.

Vill du veta mer om Lions verksamheter och organisation är här några bra webb-adresser:
Lions Club Vinslöv: www.vinslov.lions.se och om vårt Distrikt 101S kan du läsa på www.101s.lions.se och för några år sedan startade Lionsklubbarna i distriktet en egen forskningsfond inriktad på patientnära forskning och den har adressen www.lffs.se.

Text & Bild: Kenneth Johansson

Föregående artikelTV-laget gästade strandängen
Nästa artikelGlädjescener i årets Å-race…