Ny uppbyggd tee på hål 3.

Sölvesborgs Gk fortsätter med sin ansiktslyftning av banan. Denna gång är det fyra nya upphöjda tees som skapas på hålen 3, 5, 16 och 17. Hål 16 får dessutom nytt greenområde och hål 11 förändras helt.

Hur skall då den idealiska golfbanan se ut? I 18-hålsbanornas begynnelse lades nio hål ut från klubbhuset och vände sen tillbaka ganska parallellt. Landskapet bestämde hålens par och hindren föll sig helt naturligt. Med bulldozern och maskinernas inträde skapades nya möjligheter att förändra i markerna. Nu lades 9-hålslingor ut från klubbhuset och de återvände till klubbhuset. Detta gynnade möjligheten att spela 9-hålsrundor.  Upphöjda tees kom på modet och gav också det ett mervärde åt banorna.

Några oskrivna ”önskemålsregler” figurerar; som t.ex. att två hål med samma par inte skall komma i rad. Det finns banor med sex par 3, sex par 4 och sex par 5, vilket underlättar denna sammansättning. Från green till nästa tee skall avståndet vara kort och i banas riktning. Bunkrar bör vara konstruerade så att bollen rinner ner i botten. 18:e hålets spelriktning skall inte gå mot eftermiddags- eller kvällssol.

Sölvesborgs Gk satsar på nya höjdpunkter, upptakten som gav inspirationen till de aktuella förändringarna gjordes 2017. Hål 1 försågs då med upphöjd tee.  Vid årets förändring blir hål 3   något längre och tee har flyttats snett bakåt till en naturlig högre marknivå som utfyllts något. Det innebär ett snävare utrymme till vänster för utslaget. Det 5:e hålet är också något   förlängt, får en liten höjning av tee vilket ger samma nivå som greenen. Detta kan bli en liten lättnad att scora!

Hål 11, tänk när detta blir grönt!

Nästa nya utmaning väntar på hål 11, en bild säger mer än 1000 ord, även om det är långtifrån klart.  Kortare tee med rejäl höjdskillnad väntar nu på hål 16. Gemensamma dammen med hål 11  är nu försedd med träpallissad. Greenområdet har förändrats med ett par invallande kullar vilket förskönar hålets layout betydligt. Sista ändringen för nya tees blir på hål 17. En varsam höjning med samma banlängd ger en bättre överblick av fairway.  Sammanfattningsvis nya spännande utmaningar för såväl medlemmar som gäster.

Inte bara banan förbättras, klubbhuset har fått en tillbyggnad väl anpassad till klubbhusets brutna tak.  En entré som välkomnar gäster och medlemmar med terminal och myshörna. Något som kommer att underlätta vid incheckningen för det stora antalet greenfeegäster och alla spelflitiga medlemmar.

 

Text & Bild: Ingvar Jagestad

Föregående artikelRL-programmet som gymnasieval
Nästa artikelSkottsbergska gården håller i sommarteater trots allt