Sölvesborg
I år får 73 föreningar dela på nästan 2,8 miljoner kronor. Sponsringen ska täcka de olika behov som föreningarna har för att stödja den dagliga verksamheten och dess fortlevnad. Dessutom fortsätter banken med det lyckade projektet ”100-lappen”.

Sölvesborg-Mjällby sparbank sponsrar idrott och kultur, näringsliv, samhälle och ideell verksamhet. Banken ska verka som en positiv kraft i samhället dels genom den lokala närvaron i form av fullservicekontor och dels genom att avsätta delar av årsvinsten till sponsorstöd på hemmaplan.

– Vår sponsring är ju ett sätt för oss att ge tillbaka till bygden. Vi lever efter filosofin att det ska vara lite mer kul och spännande att bo och verka i Sölvesborgs kommun. Genom att säkra våra föreningars fortlevnad och utveckling genom vår sponsring så bidrar vi till just detta säger Alexandra Senften, ansvarig för Samhällsnyttan på Sölvesborg-Mjällby Sparbank.

Samtliga föreningar som sökt sponsring ska ha fått ett besked via brev.

– Vi har ju vissa krav som måste vara uppfyllda för att man ska kunna ansöka om sponsring. Man måste exempelvis verka här, nå breda grupper i samhället och resultera i lokal nytta för bygden fortsätter Alexandra Senften.

Ansökan inför nästa år finns publicerad på bankens hemsida www.smsparbank.se/sponsring. Sista ansökningsdag är 30 november. Även under 2018 blir det möjligt för föreningarna att erhålla ytterligare bidrag utöver den ordinarie sponsringen. För varje rådgivning som våra rådgivare genomför får kunden välja vilken förening i Sölvesborgs kommun som ska få ytterligare 100 kr. Vi gör många rådgivningar på ett år och därmed är det en stor summa som kunderna kommer kunna fördela. Vårt mål är att på detta sätt fördela ytterligare 200 000 kr till våra lokala föreningar.

Fakta om Sölvesborg-Mjällby Sparbank:
Sölvesborg-Mjällby Sparbank passerade en affärsvolym på över 9 miljarder kronor under 2017, har 35 anställda och två kontor i Blekinge. Vi är en egen bank som äger en lite del av Swedbank – inte tvärtom.
Vi har i 179 år verkat för ett bättre liv i vår närhet tillsammans med våra kunder. Det är det vi kallar för att ha hjärtat i bygden och det vill vi fortsätta med i minst 179 år till.

Text & Bild: Patrik Lundin

Föregående artikelTamelia – Vi skarvar inte!
Nästa artikelFjälkinge IF – Den genuina ungdomsföreningen