Sölvesborg
I dagarna har det kommit ut en ny bok om Blekinges historia.

Essäsamlingen innehåller sex stycken olika artiklar, skrivna av lika många författare. Flera av skribenterna är docenter i Lund och är antingen knutna till Svenska kyrkan och/eller till Lunds universitet. En av författarna är dock från Sölvesborg. Historiker Marcus Bernhardsson har volymens första artikel, som heter ”Lister i det danska rikets periferi”. I artikeln lyfter Bernhardsson bl.a. fram att Lister har varit ett eget landskap. Han hänvisar här bl.a. till den latinska originalutgåvan rörande Henrik av Lettlands krönika från ca 1225. Detta geografiska områdes landskapsnamn lever i dag kvar i bl.a. det kyrkliga indelningsområdet ”Listers och Bräkne kontrakt”.

I artikeln nämns också det medeltida Sölvesborgs slottslän och den enormt betydelsefulla kungliga slottsanläggningen vid Sölvesborgsviken. Här kommer skribenten också in på de väst kontra öst spänningar som finns i dagens Blekinge, bl.a. menar Marcus att Blekinge är ett konstruerat landskap, en hopslagning av Lister och Blekinge.

Vidare skriver Marcus en del om varifrån ordet ”Lister” härstammar. Kanske kommer namnet från ordet ”list”. För ca 1000 år sedan var Danmark ett rundformat rike med Köpenhamn i dess mitt. Förmodligen utgjorde Lister vid denna tid en ”list” då det gäller Danmarks politiska och ekonomiska östra gräns.

Listers rödvita vapensköld har en rest hillebard i dexter ställning. Detta med dexter betyder att stridsvapnet är rest i aggressiv position, att det är berett att gå till attack. Kanske har Lister ett talande vapen? Dessa var tämligen vanliga under medeltiden. Denna Marcus ståndpunkt stärker hans bevisföring om att Lister var en politisk och ekonomisk östlig gräns, en utpost, i det tidiga danska kungariket.

Boken som heter ”Lunds stift i nordost – glimtar av Blekinges kyrkohistoria” finns att låna på Sölvesborgs bibliotek.

Text: Patrik Lundin
Bild: Marcus Bernhardsson

Föregående artikelBlekinge Varuförmedling köper hela och delar av hem med fri värdering
Nästa artikelSanningens Ögonblick har världspremiär på kastellet i sommar!