Sölvesborg
På torsdagkvällen den 12:e november, klockan 18:30, föreläser historiker Marcus Bernhardsson i Hörvik-Krokås Hembygdsgård utifrån rubriken ”När Østdanmark blev Sydsverige: snapphanar, stormaktstid och Listers härad”.

1600-talet utgör en av de mest dramatiska perioderna i svensk historia. En tid då myndiga män i stora peruker och plymagerade hattar skapade stormakten Sverige. För att förstå varför snapphanerörelsen uppstod, måste man först ha en inblick i de storpolitiska spänningarna mellan Sverige och Danmark.

Föredraget kommer därför att inledas med berättelser om Carl X Gustaf och Carl XI av Sverige men också om Danmarks Fredrik III, varpå Marcus kommer in på tåget över Stora och Lilla Bält samt Roskildefreden, som gjorde Blekinge till ett svenskt landskap.

I de nyerövrade Skånelandskapen från Danmark reste bland annat snapphanar och bondebefolkningen upprorsfanan mot den nya överheten, medan en mobb kidnappade och inne i Kristianstads garnison hade ihjäl Mjällbykyrkoherden Jörgen Kocks far.

Föredraget kommer också att handla om den danska flottans operationer i de blekingska farvattnen under det Skånska kriget på 1670-talet, samtidigt som allmogen tvingades att svära den svenske kungen Carl XI tro och lydnad.

Text: Petra Horning

Föregående artikelPopulär föreläsning om Listersläkten
Nästa artikelTherese förgyller vardagen med vackra blommor