Annelie Nilsson, Lön och ekonomiansvarig, Nilla Hjalmarsson, Verksamhetschef, Jessica Bergqvist Seppänen, Personalansvarig, Ingegerd Touvila, Ekonomi- och Marknadsassistent, Jerry Håkansson, VD och grundare och längst fram kunden Eva Welander. Foto: Patrik Lundin

Sölvesborg
De flesta av oss känner någon som går eller har gått igenom förändringar i livet som man inte önskar. Det kan vara allt från en sjukdom till en olycka. Då livet blir svårt att leva som tidigare och när man behöver assistans öppnas en helt ny värld.

I Sverige finns ett system där man ska få hjälp att leva så likt sitt vanliga liv man kan. Det finns en tanke om valfrihet att man själv ska få bestämma om vilka som ska sköta omsorgen men oftast behövs guidning och man kan behöva lita på de som har kunskapen.
I många fall handlar det om att få en stöttning i hemmet med vardagssysslor och som hjälp när man ska besöka sina aktiviteter.

INFO-Bladet träffade Eva Welander som drabbades av MS, Multipel Skleros som är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Det är en obotlig sjukdom där man endast kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären.

För att kunna fortsätta att ha ett bra liv behövs assistans, det vill säga en förlängd arm som kan hjälpa till i vardagssysslor. Eva som möter upp oss med Christel, sin assistent sedan 8 år tillbaka, berättar om vad hon tycker är viktigt i ett assistanssamarbete.

– Att man har en bra personkemi mellan assistent och mig och familjen är mycket viktigt. Det måste också vara ett samarbete mellan assistans anordnaren, NOA i detta fall och mig. För mig och mina assistenters bästa måste man från anordnaren även vara lyhörd och stötta sina assistenter.

Christel Malmgren tillsammans med Eva Welander.

Eva berättar att hennes assistenter är i dag som en utökad familj och det krävs att det funkar då man tillbringar mycket tid tillsammans. – Mina assistenter får löpande utbildningar som vi fått önska. Det senaste är taktil massage som de kan använda i sitt arbete. Det är väldigt viktigt för mig att NOA satsar på sina medarbetare och det tycker jag att de gör.

Det behöver inte funderas så mycket på om Eva gillar sin assistanslösning, det fullkomligt lyser om Eva när hon nämner sina assistenter. Evas assistent för dagen är Christel och hon vill gärna berätta att hon trivs med sitt arbete och bekräftar även att det känns som man är viktig och behövd.

– I början så känner man sig för hur, i detta fall Eva vill att jag agerar, fortsätter Christel. Det är så klart lite ovant för båda parter innan man lärt känna varandra och hitta på vilken nivå man vill öppna upp sig för varandra. Det är här personkemin måste stämma.

Som arbetsgivare för assistenter måste man göra allt för att få en matchning mellan vårdtagaren och assistenten. Vid förfrågan om samarbete med nya vårdtagare så görs en riktig genomgång av hela situationen.

NOA Personlig Assistans AB grundades av Jerry Håkansson efter att han och frun fick en son som behövde assistans och efter att i en tolvårsperiod provat olika alternativ, kommunen, kooperativ och privata bolag. – Att själv uppleva och förbanna bristande assistans ger en stark vilja att förändra. Det är i denna anda som vi driver NOA och arbetar för att assistansen ska ge ett så självbestämmande liv som möjligt, berättar Jerry. Då är det viktigt att tänka på att en assistent inte är någon maskin utan en människa. Kanske mer människa än många andra av oss, med hjärta och själ. Därför har våra assistenter ständig tillgång till coaching och stöd, allt det som behövs när olika situationer uppstår.
Det är inte helt okomplicerat med assistans, det är ett ständigt förbättringsarbete på individnivå som man behöver för att det ska bli bra. Det kan ta ett tag innan allt faller på plats men då det händer är det värt allt slit.

Hur går det till om man önskar byta till er eller vill ha sin första assistans hos er?

Verksamhetschef Nilla Hjalmarsson berättar att när förfrågningar inkommer så arbetar man mycket aktivt med grundläggande klarläggande. En viktig fråga som genomsyrar hela arbetet är personkemi. Eftersom det är ett samarbete med våra kunder måste vi först känna att det stämmer mellan oss och presumtiv kund innan vi kan gå vidare.

Jerry berättar att man växer med genomsnitt tre nya kunder per år och det talar också om vår syn på detta viktiga arbete. -Vi vill hellre leverera kvalité än kvantitet.

Som exempel på motsatsen har en av kommunerna i vårt närområde, valt att lägga ut sin assistans på entreprenad, vilken motsvarar hela NOA´s verksamhet, cirka 170.000 assistans timmar / år.

-Vi har valt att inte lämna in något anbud, pga. att vi känner att vi inte kan hålla samma höga kvalité till de nya kunderna, eftersom alla kommer samtidigt. Här borde upphandlaren portionera ut kunderna/brukarna i omgångar för att säkerställa kundnöjdheten istället för att lägga ut allt samtidigt.

För kunderna/brukarna är det dock frivilligt att följa med över till den nya anordnaren som kommunen kommer att skriva kontrakt med, är det fritt fram för dom att kontakta oss eller något annat bolag.

INFO-Bladet tackar för den trevliga pratstunden och önskar NOA och deras kunder god försommar.

Text & Bild: Patrik Lundin

Föregående artikelBromölla skrot och containerservice AB
Nästa artikelHelens dröm en Zoobutik