Fr. vänster:Anki Ohlsson, Arne Ohlsson, Christina Bengtsson, Gerdie Ohlsson Ekstrand, Anita Turesson, Mia Persson Fröjd, Arne Bengtsson, Gulli Persson, Margareta Jozwiak Sjödahl och Asta Parkkinen.

Sölvesborg
Genom organisationen Hand in Hand finansierar Lions Club Sölvesborg tillsammans med Lions Sverige ett tvåårig biståndsprojekt i Indien.

För 350 000:- förändras livsvillkoren för en hel by i Indien genom att lyfta dess invånare (vanligtvis 1000 – 2000) ur extrem fattigdom. Lions Club Sölvesborg är huvudkontakt för byprojektet.

Visionen är en värld utan fattigdom och barnarbete. Metoden är att bekämpa fattigdom genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva.

Hand in Hand arbetar med heltäckande utvecklingsprogram genom:
– att träna och utbilda byns kvinnor i entreprenörskap för att starta egna små företag.
– att förbättra barns skolgång.
– att förbättra byinvånarnas hälsa och eliminera undernäring bland barn.
– att utbilda och informera om miljön, t ex avfallshantering, återvinning, trädplantering och vattenrening.
– att starta ett ”medborgarcentrum” i byn där byborna kan få information om sina medborgeliga rättigheter och utbildning i datakunskap.
– Hand in Hand India kommer att välja ut en by, sannolikt en by som ligger i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien. Under projekttiden kommer Lions Sölvesborg att få följa utvecklingen i byn genom regelbundna rapporter.

Hand in Hand startades i Sverige i början av 90-talet av lärarparet Olle och Gunnel Blomqvist som ville verka för att utrota barnarbete i de silkesproducerande regionerna i Indien. I slutet av 90-talet engagerades sig Percy Barnevik i verksamheten och har finansierat de första årens kraftiga expansion.

Hand in Hand arbetar i Indien, Kenya, Zimbabwe och i Afghanistan. Sedan start har 2,4 miljoner jobb skapats, mer än 255 000 barn har gått tillbaka till skolan från arbete, bara i Indien finns 1600 barnarbetsfria byar. 3400 IT-centers har byggs, där byinvånarna får tillgång till Internet och information om sina medborgeliga rättighet. 500.000 människor har behandlats i olika hälsoprogram.

Lycka till önskar vi på INFO-Bladet!

Text & Bild: Patrik Lundin

Föregående artikelLukas Dembinskis redo att ta vara på sin stora talang
Nästa artikelSkånska Rundtouren gästar Sölvesborgs- och Boa Golfklubb