Ett undersökningsschakt. Fynd från stenåldern avtecknar sig nere i sandgropen. Foto: Marcus Bernhardsson.

Sövesborg/Ljungaviken
I Ljungaviken, strax utanför Sölvesborg, pågår just nu Blekinges största arkeologiska undersökning på 10 år. På uppdrag av Sölvesborgs kommun utför Blekinge museum, tillsammans med Sydsvensk Arkeologi och Arkeologerna, denna mycket omfattande grävning.

Arkeologerna Mikael Henriksson och Carl Persson.
Foto: Marcus Bernhardsson

”Vi skall långt ner under markytan, fyra meter eller mera”, säger Blekinge museums Mikael Henriksson, chef för den arkeologiska utgrävningen.
Grävningen är en av de största arkeologiska satsningarna någonsin från en enskild blekingsk kommun.
”En sådan här grävning får man bara vara med om en gång i sin karriär, om man har tur”, säger projektledaren fil.dr. Carl Persson på Blekinge museum, med många års erfarenhet av arkeologi i hela landet. ”Ljungaviken är en verkligt unik plats, som kommer att förändra vår bild av hur människor levt under Skandinaviens tidiga historia”.
För 8 200 år sedan översvämmade det stigande havet en stor boplats från jägarstenåldern i Ljungaviken. Gyttjan som avsattes av havet har sedan dess skyddat markytan. Vid den pågående arkeologiska undersökningen har mäktiga lager av sand och gyttja schaktats bort. En markyta från stenåldern kan nu ses för första gången på över 8 000 år. På frilagda marken ligger stora mängder flinta, rester av eldstäder och hyddor samt små hus.
Grävningen i Ljungaviken följs av internationella vetenskapliga kretsar och mellan sanddynerna, långt nere i schakten vid kanten av Sölvesborgsviken, arbetar just nu flera av Sydsveriges ledande expertis inom arkeologin. Flera av dessa har doktorerat i arkeologi. En av dessa är Bo Knarrström, vilken menar att ”Utgrävningen i Ljungaviken kommer att få mycket stor betydelse för vår kunskap om jägarstenåldern i Skandinavien. Troligen kommer vi här att hitta de viktigaste mesolitfynden (stenåldersperiod, cirka 6 400 före Kristus) i Sydskandinavien”. Knarrström är också slagfältsarkeolog och är bl.a. känd för sin vetenskapliga grävning i Poltava i Ukraina. [Dvs. platsen för Karl XII:s fältslag mot Ryssland, utanför staden Poltava år 1709 – ett av Sveriges största militära nederlag].
Allmänhetens intresse är stort för denna grävning, som pågår till den 31 juli. Marcus Sandekjer, chef för Blekinge museum, tycker att det är mycket roligt att allmänheten har stort intresse av grävningarna i Ljungaviken och säger att ”Allmänheten är välkommen på guidade turer. Dessa är gratis, men man måste fixa en biljett och detta gör man på Blekinge museums hemsida.”

Arkeolog Bo Knarrström och artikelförfattaren. Foto: Bengt Lindgren

Mikael Henriksson håller med om att intresset är stort från sölvesborgarna och under sommaren kommer Blekinge museum att anordna flera visningar av de hittade fynden. Detta kommer att ske i museiträdgården bakom Sölvesborgs museum. På detta museum kommer det också under sommaren att finnas en permanent utställning rörande grävningen i Ljungaviken. ”Detta under förutsättning att corona-pandemin inte omkullkastar dessa planer”, säger han.
Att påträffa en välbevarad boplats från stenåldern i anslutning till havet är mycket ovanligt. Ännu mer sällsynt är att resterna av stenålderns bostäder kan undersökas. Den arkeologiska undersökningen som nu utförs i Ljungaviken är av stor vetenskaplig betydelse och kommer förhoppningsvis också att skapa en känsla av samhörighet med tidigare generationer, för oss som lever i dessa trakter idag.
Bild & text: Marcus Bernhardsson

Föregående artikelKärleken som element är ett genomgående budskap på Lady Gagas nya album
Nästa artikelSportduellen Hanöbukten 30 juni kl.19.00