Pantomimserie av Borre

Sölvesborg
Vid Kulturföreningen Borres Vänners traditionella berättarträff i november talade antikvariatsbokhandlaren Johnny Karlsson i kåserande form om Borre och andra skämttecknare. Tidigare år har nämndemannarummet i tingshuset varit skådeplatsen för berättarträffarna. Nu blev det istället en mycket uppskattad premiär i tingshussalen med ´sanningens ljus´ vilande över sig.

”Galghumor” med Johnny Karlsson.

Dagens föredragshållare var, Johnny Karlsson från Olofström, som med sin litterära erfarenhet, roande och skojfriskt, berättade om färgstarka och slagfärdiga skämt- och serietecknare. Vi fick bland annat höra talas om svenskamerikanen Oscar Jacobsson som skapade serien Adamsson. Publicerad i ett hundratal tidskrifter världen över. För svenskt vidkommande förekom den i Söndags-Nisse. Han berättade också om Oskar Andersson, signaturen OA, som under sin tioåriga tecknarkarriär blev känd för den tecknade serien ´Mannen som gör vad som faller honom in´. Släktskap finns till Borres serie Pigge-Linus då den emellanåt är av samma form, det vill säga en pantomimserie*. Arbetsuppgifter utdelades till besökarna inför pausen. Det gällde att i Albert Engströms böcker, tillhandahållna av Johnny Karlsson, hitta historier i Borres anda. I pausen bjöds på kaffe/te, hembakade lussekatter och pepparkakor.

Fikapaus med hembakat julbröd.

Några påträffade muntra Engströms-historier lästes upp av deltagarna efter fikapausen. Johnny Karlsson är en underhållande och intressant föredragshållare, varför åhörarna upplevde en humoristisk och berikande afton.
*En pantomimserie, är en tecknad serie som berättar en historia utan att använda sig av varken pratbubblor eller berättande text under serierutorna
Text & Foto: Ingvar Jagestad

Föregående artikelLikstenen
Nästa artikelHALLÅ DÄR… Jan ”Jappe” Persson; Mästarnas mästare på Sölvesborgs Gk