Likstenen

Bromölla
I Ivetofta Hembygdsförenings årsskrift från 1992 skrev lokalhistorikern Nils-Eric Ljungberg en artikel om ”Likstenen”.
En sådan sten finns öster om väg 116, följ vägen där bommen finns mot Bjerstedt korra. Efter ca 100 meter ser du stenen till vänster intill vägen. Vi kommer inom kort att placera en mindre informationsskylt om stenen.
Innan bilismens tidevarv, kunde det vara problem med att forsla de döda till kyrkogården, framför allt om man inte hade tillgång till häst och vagn och det var ju en del, som saknade detta. Då fanns inget annat val, än att bära den döde eller döda, den långa vägen, från bland annat Edenryd. Sträckan mellan Edenryd och Ivetofta kyrka, är ungefär 6 kilometer. Det måste ha varit ganska ansträngande att på detta sätt transportera en människa, i sin kista, så lång väg. Men mången ansåg nog, det var en hedersbetygelse, att bli buren till graven.
Enligt gammal tradition, använde man en sten, som ligger vid den gamla, så kallade ”Edenryds kyrkoväg” där man brukade ställa kistan för att vila. Denna sten, kallas i dag för ”Likstenen”. (Se bild.) På eller vid denna sten rastade bärarna. Kanske hade man lite ”förning” med sig, som man kunde förtära där. Här vid ”Likstenen” är det ungefär halva vägen mellan Edenryd och Kyrkan.
Denna sten ligger vid denna gamla kyrkväg, ungefär 100 meter nordväst om järnvägen Sölvesborg-Bromölla. Denna sten har jag kunnat lokalisera, tack vare ett foto, som Erik Mårtensson i Åby tagit år 1931.
Ivetofta Hembygdsförening kommer att utmärka denna sten och även andra gamla minnesmärken, från forna dagar, med en skylt eller tavla, som kortfattat kommer att berätta och beskriva om denna sevärdhet och dess forna betydelse.
Vi har tidigare ’i år, sänt ut ett meddelandeblad, där vi hoppas få ett antal medlemmar, som är villiga ställa upp som övervakare av dessa fornminnen och hålla dem intakt, så att de inte växer igen, eller blir bortglömda.

Ivetofta hembygdsförening 1992
Nils-Eric Ljungberg
Foto: Peter Lennartsson

Föregående artikelPopulärt musikuppträdande lockade publik
Nästa artikelEn humoristisk eftermiddag i Sölvesborgs tingshus