Från dag 1 - Kollektiv workshop.
Söndagen den 6 oktober välkomnade Ifö Center nitton professionella keramiker från tolv länder som deltagare i en veckolång workshop under namnet “Field Station”.
Workshopen arrangerades av curatorgruppen SLAM och Ifö Center gemensamt och stöds av Nordiska Kulturfonden, Konstnärscentrum Syd och Konsthantverkscentrum. Femton deltagare hade valts ut genom ett open call, fyra kommer från initiativtagarna i SLAM.
Deltagarna var från bland annat Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Indien.
Under den 6e till 12e oktober utforskade deltagarna lera i ett vidare perspektiv – både gemensamt och på egen hand – via performativa och/eller temporära projekt.
– Målet var att dela, diskutera och dokumentera erfarenheterna tillsammans,
berättar Teresa Holmberg som jobbar på Ifö Center.

– Field Station ville uppmuntra till alternativa sätt att närma sig lera och keramikbaserad konst, samt erbjuda deltagarna en möjlighet att utforska platsen kring Ifö Center och Iföverkens anrika keramiktradition, nämner Teresa.

Projektet relaterade till den omgivande arkitekturen och infrastrukturen, till de geologiska förutsättningarna på platsen, till historien och till keramikindustrierna. Deltagarna kunde under veckan besöka Ivön, kaolinbrottet, Iföverkens Industrimuseum, någon av de aktiva fabrikerna på Iföverkens industriområde, konstnärskollektivet, Ifö Center Utomhusgalleri och konsthallen. Resten av tiden ägnades åt experimentellt arbete på Ifö Center.

Text: Daniel Sverkersson
Foto: Annika Enqvist / SLAM
Föregående artikelNew Orleans jazz av klassiskt märke
Nästa artikelAnhörigstöd – ljuset i mörkret – som Hanö fyr