INFO-Bladet har träffat Åsa Simonsson som är projektledare för ”Vision 2025” på Kristianstads kommun. “Kristianstad lyfter” är arbetsnamnet på en ny vision som kommunen tar fram. Visionen beskriver hur man vill att Kristianstads inriktning ska vara till år 2025.

Hej, Åsa, Beskriv ditt arbete med Vision 2025.
– Mitt arbete går ut på att binda ihoptankar och visioner om vilken riktning vi vill att Kristianstad skall ta till år 2025. Min roll är att försöka tillgodose Kristianstads befolkning så mycket det går.

Då finns det inga personliga visioner du skulle vilja bjuda på?
Nej, absolut inte. Detta handlar om att samla så mycket information från människorna i Kristianstad som möjligt. Vi får mängder med förslag hela tiden. En vision ska också kunna vara en dröm. Något omöjligt som kan bli verklighet.

Det låter oerhört spännande, Kristianstad hade en tidigare visionsplan som gick ut nu 2014.
Ja, det stämmer, hela den planen föll väl ut. Där fanns anslagen om den nya arenan, Naturum med vattenriket samt omdragningarna av vägarna i stan.

Varför behöver Kristianstad en ny vision?
Kristianstads nuvarande vision ”Kristianstad växer” är från 2004. De senaste åren har kommunen gjort omfattande investeringar för att få Kristianstad att växa som arenan, naturum och ett nytt kommun- och regionhus. För att lyfta ytterligare behöver vi ta tillvara på den attraktionskraft som investeringarna skapar och fokusera på sociala satsningar.

Hur kom Vision 2025 till?
Det är ju politikerna i kommunen som gett oss direktiv att plocka fram en ny Vision. Där vi ska fånga in människors behov och förslag. Sen är det vårt jobb att sammanställa allting, gå igenom
underlag ordentligt, samt göra en riskkontroll där vi kontrollerar konsekvenserna.

Tillväxt – tanke – tradition – trivsel
Visionsförslaget bygger på fyra områden som alla börjar på T; tillväxt, tanke, tradition och trivsel.
Tillväxt berör Kristianstads ambitioner som tillväxtmotor. Tanke gäller delaktighet och ambitionen för samhälls-klimatet. Tradition handlar om hur Kristianstads utnyttjar sina befintliga fördelar. Trivsel handlar om våra ambitioner för förändringarna i livet och att kunna skapa ett gott liv.

Text & Bild: Christoffer Lundin

Föregående artikelKristianstads Historia, del 2/5 – 1700-talet
Nästa artikelSwetec utökar sitt träningscenter