Sölvesborg

Nu är det klart att det i sommar blir en arkeologisk utgrävning i Järnvägsparken i Sölvesborg.

Syftet med grävningen är att undersöka den sedan tidigare hittade brunnen i grönområdet. Genom denna undersökning hoppas man kunna slå fast ifall källan har alt. inte har något samröre med S:t Enevoldskulten. Kulturarvssamordnare Marcus Bernhardsson, som handhar ärendet, uppger att det har varit en lång resa med många tillstånd för att få lov att genomföra denna vetenskapliga utgrävning i Järnvägsparken. Det sista tillståndet är nu klart, Länsstyrelsen i Blekinge ger sitt bifall till att denna arkeologiska undersökning utförs i sommar. Handläggningen har i stora drag gått till på så sätt, att ett beslutsunderlag med olika tillstånd har presenterats för Länsstyrelsen. I detta beslutsunderlag har det även ingått ett resultat från offentlig upphandling rörande vem som skall utföra denna utgrävning, ifall Länsstyrelsen ger sitt bifall härtill. Länsstyrelsen tog därpå ställning till detta underlag, varpå Sölvesborgs kommuns hemställan i detta ärende bifölls. Det blir medarbetare från ”Arkeologerna” vid Statens historiska museer i Lund, som i augusti kommer att genomföra denna utgrävning. Och ifall dessa nu fastslår att det är S:t Enevalds källa i Järnvägsparken, i så fall är detta Blekinges enda kända pilgrimskälla med medeltida anor. Seden med att vallfärda till Sölvesborg under medeltiden, för att besöka S:t Enevalds kapell och heliga källa, var tidvis en utbredd sedvänja för några hundra år sedan.

Det var på midsommarafton år 1709 som källan förstördes under överseende av självaste landshövding Jöran Adlersten samt pastor Lars Odder. Blekinge hade då varit svenskt i 51 år. Roskildefreden mellan Danmark-Sverige hade år 1658 medfört att bl.a. Sydskandinavien blivit blågult. 1500-talets reformationer i dessa båda kungariken hade gått olika hårt fram mot de katolska sedvänjorna. I Danmark hade många katolska traditioner dröjt sig kvar. Detta gjorde nu de svenska myndigheterna sitt bästa för att ändra på i skånelandskapen. Detta kan var en anledning till varför denna källa nu förstördes. Men, riktigt var denna källa låg har dock debatterats under en lång tid och motioner till kommunfullmäktige har aktualiserat frågan vid några tillfällen. År 2017 producerades den senaste motionen i frågan. Motionärerna var Anders Jönsson (SoL) och Lars Lamberg (L). Kommunfullmäktige biföll denna motion i november 2018 och nu utförs alltså denna utgrävning, jämte en georadarundersökning, i Järnvägsparken. Det skall bli spännande att se vad denna grävning resulterar i, säger kulturarvssamordnare Marcus Bernhardsson och menar att debatten kring var denna källa har legat har nu pågått i decennier, varigenom detta bör vara Blekingens mest omtalade arkeologiska undersökning.

Text: Patrik Lundin

Foto: Sölvesborgs kommuns hemsida

Föregående artikelVäggaelever gör fotoutställning som sommarjobb
Nästa artikelNu är vi helt 100.